KWALITEITSSIGNALEN


Het meten of wordt voldaan aan kwaliteitseisen uit de catalogus is niet het enige instrument waarover bronhouders beschikken. Ook signalen dat er sprake is van ‘opvallende resultaten’ kunnen helpen om de kwaliteit van de BGT te bewaken en verbeteren. Deze kwaliteitssignalen geven aan dat er mogelijk sprake is van een fout in de registratie. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Bronhouders kunnen de signalen dan ook opvatten als een aanleiding voor een mogelijk onderzoek. In het jaarplan kwaliteit BGT is beschreven voor welke kwaliteitssignalen rapportages beschikbaar zijn waarin de meting voor het betreffende signaal is opgenomen. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat onnodige tijd moet worden besteed aan niet relevante signalen, schenkt SVB-BGT veel aandacht aan een scherpe en duidelijke afbakening van kwaliteitssignalen.

Om het voor bronhouders eenvoudiger te maken om gericht te werken aan de verschillende kwaliteitssignalen, zijn hierna de in het jaarplan opgenomen beschrijvingen vanuit SVB-BGT logischer geordend. Hierbij zijn de verschillende kwaliteitssignalen over hetzelfde of vergelijkbare objecten bij elkaar geplaatst. Voor elk van de kwaliteitssignalen is vervolgens alle relevante informatie (zoals de beschrijving van het signaal en de beschikbare rapportages) bij elkaar gebracht en aangevuld met informatie vanuit SVB-BGT (zoals handige hyperlinks en suggesties voor werkwijzen):

Panden

Openbare ruimten

Overige objecten

Organisatie