KWALITEITSSIGNALEN


In het jaarplan kwaliteit BGT 2022 is beschreven voor welke kwaliteitssignalen op dit moment meetbare signaleringsindicatoren gedefinieerd  zijn en welke rapportages beschikbaar zijn waarin de metingen voor de betreffende indicator zijn opgenomen.

Om het voor bronhouders eenvoudiger te maken om gericht te werken aan het onderzoeken van mogelijke onjuistheden, zijn de in het jaarplan opgenomen beschrijvingen vanuit SVB-BGT aangevuld met aanvullende informatie (zoals handige hyperlinks en suggesties voor werkwijzen).

Deze informatie zal in de komende periode geleidelijk aan voor steeds meer kwaliteitssignalen beschikbaar komen.

 1. Panden in de BGT hebben een verwijzing naar een verblijfsobject van het laagste huisnummer en hoogste huisnummer van het verblijfsobject behorende bij het BAG pand
 2. De BGT bevat alleen die pand-objecten die de bestaande situatie in de werkelijkheid representeren
 3. Ieder pand in de BAG heeft een relatie met een pand in de BGT (wellicht uitgezonderd onderbouw en overbouw)
 4. Iedere openbare ruimte in de BAG heeft een relatie met een ORL in de BGT
 5. In de regel zal de BAG geometrie identiek zijn met die van het maaiveld
 6. De woonplaats van de ORL in de BGT komt overeen met woonplaats van de OR in de BAG

 

Daarnaast zijn in de Tableaurapportage datakwaliteit BGT nog verschillende andere indicatoren opgenomen. In 2022 zal nader worden onderzocht in hoeverre de genoemde indicatoren voldoende duiden op mogelijke onjuistheden in de registratie. Het gaat om hetgeen wordt weergegeven in de volgende rapportages:

 • kadeconstructie_grenst_niet_aan_water
 • netwerk_autowegen_korter_dan_1_km
 • netwerk_snelwegen_korter_dan_1_km
 • objecten_in_onderzoek
 • orl_niet_gemeentelijke_bronhouder
 • Objecten smaller dan 20 cm
 • Ontbrekende overbruggingsdelen
 • overbruggingsdeel_zonder_bovenliggend_object
 • overlap_objecten_op_niveau
 • owg_niet_grenzend_aan_wgd
 • owt_niet_grenzend_aan_wtd
 • pand _niet_gemeente_of_defensie
 • perron_niet_aan_spoorbaan
 • snelwegen_niet_van_asfalt
 • snelwegen_niet_van_rws
 • spikes
 • spoorbaan_zonder_spoor
 • steiger_rh_0_min