IMGeo 2.2: aanscherping inwinregels

  Op 1 juli is IMGeo 2.2 gepubliceerd. In IMGeo 2.2 zijn de inwinregels aangescherpt. Deze zijn per direct van…

Lees meer

Implementatieplan IMGEO2.2.

Wijzigingen IMGEO2.2. In de vergadering van 5 maart 2020 heeft de regieraad besloten dat de in IMGEO 2.2 voorgestelde wijzigingen…

Lees meer

Afhandeling Terugmeldingen

  Actualiteit is een van de belangrijkste kwaliteitsaspecten van de BGT. Eén van de indicatoren om dit te kunnen monitoren…

Lees meer

Machtigingenmodule

  Al eerder lazen jullie over de nieuwe Machtigingenmodule: de mogelijkheid voor bronhouders om zelf een partij te machtigen om…

Lees meer

Traject Vindbaarheid Openbare Ruimten gaat nieuwe fase in

  In het najaar van 2019 zijn VNG Realisatie en het Nationale Wegen Bestand (NWB) een traject begonnen om de…

Lees meer

Monitor relevante BGT-objecten Covid-19 crisis: nieuwe peiling!

  Om de corona-crisis te managen is vanuit de veiligheidsregio’s behoefte aan een overzicht van plekken waar het mogelijk is…

Lees meer

Samenwerken als sleutel tot succes: het verbetertraject

Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten-realisatie (VNG-Realisatie) initieerde het Nationaal Wegenbestand (NWB) in oktober 2019 het verbetertraject vindbaarheid openbare…

Lees meer

Oproep aan bronhouders BGT: data voor managen Coronacrisis

Vanuit de veiligheidsregio’s in heel Nederland is de oproep gedaan om plekken waar groot risico op samenscholing is, in kaart…

Lees meer

Onterecht vervangen objecten BGT

  Bijna alle bronhouders hebben voldaan aan de tweede fase voor de BGT. Iedere bronhouder is dan ook volop bezig…

Lees meer

E-herkenning bij inloggen Mijn Kadaster

  Vanaf 17 maart 2020 kunt u inloggen met eHerkenning op Mijn Kadaster. Naast het inloggen met eHerkenning blijft het…

Lees meer