Definitieve aantallen kwaliteitsverbetering Landschapselementen

Het definitieve aantal foutvlakken per bronhouder is bekend! RVO heeft alle analyses uitgevoerd, waardoor het complete pakket met verbeteringen nu…

Lees meer

Terugkoppeling webinar nieuwe inwintechnieken – gebruik mobile Lidar data in Gouda & BGT inwinning m.b.v. drones

Op donderdag 12 mei zijn een tweetal presentaties over nieuwe inwintechnieken gegeven. De presentatie over “Het gebruik van mobiele lidar…

Lees meer

Registratie landschapselementen – kwaliteitsverbetering – inzicht in aantallen

Graag geven wij u een update over het aantal kwaliteitsverbeteringen van landschapselementen, dat voor u te verwachten is. Op dit…

Lees meer

Advies omgang COVID-19 data

In de Corona periode is op verzoek van BZK op vrijwillige basis data aangeleverd door BGT bronhouders om bij te…

Lees meer

Stand van zaken filteren en opschonen plaatsbepalingspunten en controleservices

Bericht van het Kadaster Met versie IMGEO 2.2 is de eis gesteld alleen plaatsbepalingspunten (PBP’s) op te nemen in de…

Lees meer

Ontwikkelingen project SVB2BGT

Bericht van het Kadaster Het beheer van BRAVO is op 1 juli 2021 overgedragen aan het Kadaster. Het Project SVB2BGT…

Lees meer

Registratie Landschapselementen, terugkoppeling webinar en vervolgtraject

Agrarisch Ondernemers krijgen met ingang van 1 januari 2023 te maken met het Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (nGLB). Landschapselementen krijgen in…

Lees meer

Kwaliteitsdashboard en kwaliteitsrapportages BGT en VerbeterdeKaart

Bericht van het Kadaster Kwaliteitsdashboard BGT (Mijn Kadaster) • Release 202202-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is op vrijdag 1 april…

Lees meer

Doorontwikkeling IMGeo objectenhandboek

Vorig jaar heeft Geonovum het IMGeo objectenhandboek geëvalueerd met bronhouders en (BOR-)gebruikers. Hier zijn een aantal verbetersuggesties uitgekomen die we…

Lees meer

GGB en SVB organiseren op 14 april gezamenlijke themasessie: inwinning landschapselementen

Webinar RVO – Landschapselementen – video opname webinar is beschikbaar Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (NGLB) neemt landschapselementen op als…

Lees meer