Autosnelwegen en autowegen maken in principe onderdeel uit van het hoofdwegennetwerk

 Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingAutosnelwegen en autowegen maken in principe onderdeel uit van het hoofdwegennetwerk
NummerKS-10
Oorsprong signalering-

IndicatorAuto(snel)wegen die niet voldoen aan de eigenschappen of ligging die daarvan verwacht mogen worden
InterventiewaardeNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageOnwaarschijnlijke auto(snel)wegen (Kwaliteitsrapportage BGT).
Uitleg metingEen auto(snel)weg is vrijwel altijd langer dan 1 km. Voor de gesignaleerde objecten is de totale lengte van de aaneengesloten auto(snel)wegdelen korter dan 1 kilometer. Dit wijst mogelijk op een fout in de geometrie van het BGT-object of op een foute classificatie.

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.