Autosnelwegen en autowegen maken in principe onderdeel uit van het hoofdwegennetwerk

Autosnelwegen en autowegen maken in principe onderdeel uit van het hoofdwegennetwerk

 Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingAutosnelwegen en autowegen maken in principe onderdeel uit van het hoofdwegennetwerk
NummerKS-10
Oorsprong signalering-

IndicatorAuto(snel)wegen die niet voldoen aan de eigenschappen of ligging die daarvan verwacht mogen worden
InterventiewaardeNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen