Autosnelwegen en autowegen maken in principe onderdeel uit van het hoofdwegennetwerk

 Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingAutosnelwegen en autowegen maken in principe onderdeel uit van het hoofdwegennetwerk
NummerKS-10
Oorsprong signalering-

IndicatorAuto(snel)wegen die niet voldoen aan de eigenschappen of ligging die daarvan verwacht mogen worden
InterventiewaardeNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageOnwaarschijnlijke auto(snel)wegen (Kwaliteitsrapportage BGT). Deze rapportage is momenteel nog niet beschikbaar.
Uitleg metingIn plaats van deze rapportage kan een indicatie worden gekregen van mogelijke fouten aan de hand van de oude indicatoren “Netwerk snelwegen korter dan 1 km”, “Netwerk autowegen korter dan 1 km”, “Snelwegen niet van asfalt” en “Snelwegen niet van RWS”.

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.