Verschillende soorten kunstwerken en oevers kunnen in principe uitsluitend gelegen zijn aan het water

Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingVerschillende soorten kunstwerken en oevers kunnen in principe uitsluitend gelegen zijn aan het water
NummerKS-09A en KS-09B
Oorsprong signaleringGegevenscatalogus BGT 9.12 domeinwaarde strekdam, stuw en 9.13 domeinwaarde walbescherming en IMGeo Objectenhandboek – inwinningsregels ondersteunend waterdeel
Indicator 09AKunstwerken en walbeschermingen die gelegen zouden moeten zijn aan water maar daar niet op aansluiten
Interventiewaarde 09ANiet van toepassing
Indicator 09BOevers en slootkanten die gelegen zouden moeten zijn aan water maar daar niet op aansluiten
Interventiewaarde 09BNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageIndicator 09A: Kunstwerken en wal niet grenzend aan water(Kwaliteitsrapportage BGT)
Indicator 09B: Oevers niet grenzend aan water (Kwaliteitsrapportage BGT)

Uitleg metingDe rapportage over indicator 09A beschrijft: "Een aantal waterbouwkundige constructies (strekdammen, stuwen en walbeschermingen) grenzen doorgaans aan een (ondersteunend) waterdeel. Bij deze objecten is dit niet het geval. Dit wijst mogelijk op een fout in de BGT-registratie. Objecten die niet op maaiveld liggen komen niet in de rapportage voor.” De rapportage over indicator 09B beschrijft nu: “Ondersteunende waterdelen grenzen doorgaans aan een waterdeel of aan een ander ondersteunend waterdeel. Voor deze ondersteunende waterdelen is dit niet het geval. Dit wijst mogelijk op een fout in de BGT-registratie. Objecten met status “Plan” worden niet meegenomen in de rapportages.”

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.