Verschillende soorten kadeconstructies en oevers kunnen in principe uitsluitend gelegen zijn aan het water

Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingVerschillende soorten kadeconstructies en oevers kunnen in principe uitsluitend gelegen zijn aan het water
NummerKS-09
Oorsprong signaleringBGT gegevenscatalogus 10.12.2
Indicator 1Kadeconstructies die gelegen zouden moeten zijn aan water maar daar niet op aansluiten
Interventiewaarde 1Niet van toepassing
Indicator 2Oevers en slootkanten die gelegen zouden moeten zijn aan water maar daar niet op aansluiten
Interventiewaarde 2Niet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageIndicator 1: Kadeconstructies niet grenzend aan water (Kwaliteitsrapportage BGT)
Indicator 2: Oevers niet grenzend aan water (Kwaliteitsrapportage BGT)

Uitleg metingDe rapportages worden nog aangescherpt. De rapportage over indicator 1 beschrijft nu: "Een aantal waterbouwkundige constructies (kademuren, damwanden, walbeschermingen en stuwen) grenzen doorgaans aan een (ondersteunend) waterdeel. Bij deze objecten is dit niet het geval. Dit wijst mogelijk op een fout in de BGT-registratie. Damwanden en objecten die niet op maaiveld liggen komen niet in de rapportage voor.” De rapportage over indicator 2 beschrijft nu: “Qndersteunende waterdelen grenzen doorgaans aan een waterdeel of aan een ander ondersteunend waterdeel. Voor deze ondersteunende waterdelen is dit niet het geval. Dit wijst mogelijk op een fout in de BGT-registratie. Plantopografie wordt niet meegenomen in de rapportages.”

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.