BIJHOUDINGSINSTRUCTIES

Naast de BGT- en de IMGeo catalogus en het IMGeo Objectenhandboek zijn er in de afgelopen jaren meer aanvullende bijhoudingsinstructies opgesteld met een landelijke strekking. 

Deze zijn ook vaak als werkafspraak aangeduid, maar om verwarring met de Geonovum werkafspraken te vermijden, worden de onderstaande documenten gezien als bijhoudingsinstructies. 

Deze geven aanvullende richtlijnen over hoe er met bepaalde objecttypen, objectsituaties of andere deelonderwerpen moet worden omgegaan binnen het kader van de bijhouding van de BGT. Hierbij kan het zijn dat bepaalde achtergronden of genoemde namen inmiddels gedateerd zijn, maar de kern van de richtlijn nog wel steeds overeind staat. 

De volgende bijhoudingsinstructies zijn van belang:

OOB-bijhoudingsinstructie steigers

Werkafspraak Inwinning BGT panden binnen areaal niet gemeentelijke bronhouders 

Werkafspraak Ongelijkvloerse kruisingen met spoorbaan Prorail 

Werkafspraak Bronhouders vs beheerder 

Werkafspraak Grote werken 

Werkafspraak Bronhouderschap BGT panden 

Karteerinstructie: beheer en bijhouding BGT door EZ 

Aanvullende BGT karteerinstructie EZ