Kwaliteit

Wat zijn de kwaliteitsprioriteiten voor 2022? Voor BGT zijn  op 13 december de volgende kwaliteitsprioriteiten vastgesteld:

-Uniformeren hekken, muren en andere typen scheidingen (continueren, mijlpaal IMGeo 2.2)
-Uniformeren duikers (continueren, mijlpaal IMGeo 2.2);
-Oplossen grote erven (continueren, mijlpaal IMGeo 2.2);
-Oplossen typering bossen (continueren, mijlpaal IMGeo 2.2, wel procesafspraken maken met BRT voor gevallen waar BGT hogere kwaliteit bevat);
-Actualiteit afhandeling onderzoeken (continueren, teveel blijft te lang liggen);
-Verschillen pandgeometrie BAG en BGT (nieuw voor 2022).

Meer informatie:

Waar kan ik terecht met mijn (inhoudelijke) vragen over de kwaliteit van de BGT? Voor vragen: contact secretariaat@svb-bgt.nl. Het secretariaat zorgt ervoor dat uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoord wordt.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de werking van de kwaliteitsdashboards? Zie ook de pagina over de kwaliteitsdashboards. Er is een toelichting op het Kadaster kwaliteitsdashboard gemaakt door het Kadaster. De Tableau rapportages hebben (nog) geen toelichting. Voor vragen: contact bgt@kadaster.nl met cc secretariaat@svb-bgt.nl.

Waar kan ik de kwaliteitsrapportages vinden? Zie ook de pagina over de kwaliteitsdashboards. Er zijn twee soorten rapportages: De rapportages in het Kadaster kwaliteitsdashboard (voor bronhouders toegankelijk via MijnKadaster) en de zogeheten Tableau rapportages.

Waar kan ik mijn uitzonderingen melden? Het uitzonderingen formulier vindt je bovenaan de desbetreffende Tableau rapportages. Een voorbeeld van het uitzonderingen formulier voor de datakwaliteit van de BGT vindt je hier. Daar geldt: Geef het identificatiecode op van de betreffende uitzondering(en). U kunt heer meerdere ID's tegelijk opvoeren. Let u er in dat geval op dat de ID's worden gescheiden door een [ENTER], [SPATIE] of [KOMMA]. Op soortgelijke wijze zijn ook de andere uitzonderingsformulieren in te vullen.

Kunnen de kwartaalrapportages in Tableau ook maandelijks beschikbaar komen? De klankbordgroep BGT heeft dit bij het Kadaster aangekaart als 1 van de wensen. De lijst met wensen wordt in de Werkgroep Kwaliteit op 2 december 2021 besproken en zal daar vastgesteld worden.

In de kwaliteitsrapportages wordt geconcludeerd dat er een overbruggingsdeel ontbreekt bij een parkeerplaats (is wegdeel op niveau 1) boven winkelpanden?

De  kwaliteitsrapportage is in deze niet juist. In IMGeo kan een Wegdeel op +1 worden opgenomen boven een pand op niveau 0. Er hoeft dan geen overbruggingsdeel onder dit wegdeel te liggen. Je kunt deze situatie als uitzondering aangeven.