HET BESTUUR


Het bestuur van het SVB-BGT bestaat uit vertegenwoordigers van alle typen bronhouders en heeft een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur verricht de taken die nodig zijn richting het doel van de stichting. Dit houdt in dat de bestuursleden actief bezig zijn met het vaststellen van jaar- en meerjarenbeleidsplannen. Daarnaast beheert het bestuur de financiën en de besteding daarvan in een jaarlijkse begroting. De bestuursverslagen en WNT documentatie staat in onze bibliotheek.

Geplande vergaderdata in 2021:

25 november

9209 Jos Verdoold
Jos Verdoold

Waterschappen / Voorzitter

John Verheijen,RVB, foto Arenda Oomen, september 2016
John Verheijen

Penningmeester / Defensie

Bgm Looijen
Han Looijen

VNG

John Arkes foto
John Arkes

Provincies