HET BESTUUR


Het bestuur van het SVB-BGT bestaat uit vertegenwoordigers van alle typen bronhouders en heeft een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur verricht de taken die nodig zijn richting het doel van de stichting. Dit houdt in dat de bestuursleden actief bezig zijn met het vaststellen van jaar- en meerjarenbeleidsplannen. Daarnaast beheert het bestuur de financiën en de besteding daarvan in een jaarlijkse begroting. De bestuursverslagen en WNT documentatie staat in onze bibliotheek.

Het bestuur komt viermaal per jaar samen: klik hier voor de vergaderstukken.

Komende vergaderingen:
4 juli 2019

12 september 2019

december 2019

bestuurslid vacant

Unie van Waterschappen

TeunissenHans_165x222
Hans Teunissen

Provincies

John Verheijen,RVB, foto Arenda Oomen, september 2016
John Verheijen

Defensie

Meer informatie over de leden van het bestuur? Klik hier voor het smoelenboek.