HET BESTUUR


Het bestuur van het SVB-BGT bestaat uit vertegenwoordigers van alle typen bronhouders en heeft een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur verricht de taken die nodig zijn richting het doel van de stichting. Dit houdt in dat de bestuursleden actief bezig zijn met het vaststellen van jaar- en meerjarenbeleidsplannen. Daarnaast beheert het bestuur de financiën en de besteding daarvan in een jaarlijkse begroting.

Geplande vergaderdata in 2024:

23 mei 2024
25 november 2024

Hieronder is de samenstelling van het bestuur opgenomen. De bestuursleden vanuit gemeenten, provincies en RVO missen nog in dit overzicht.

9209 Jos Verdoold
Jos Verdoold

Voorzitter

John Verheijen,RVB, foto Arenda Oomen, september 2016
John Verheijen

Penningmeester / Defensie

bertnieuwenhuizen
Bert Nieuwenhuizen

RWS

CJNederlof
Christ-Jan Nederlof

ProRail