HET BRONHOUDERSOVERLEG


Het Bronhoudersoverleg is een commissie die benoemd wordt door het bestuur om haar samen met de directeur van het SVB-BGT te adviseren in strategische onderwerpen. Het Bronhoudersoverleg bestaat uit maximaal twee (ambtelijk) vertegenwoordigers per type bronhouder. In het Bronhoudersoverleg wordt in beginsel niet gestemd. Wel zullen eventuele minderheidsstandpunten in notitievorm aan het Bestuur worden voorgelegd en bereidt het Bronhoudersoverleg de agenda van het bestuur voor

Mocht u als bronhouder vragen hebben over de besluitvorming binnen het bestuur of het beleid van het SVB-BGT, dan kunt u terecht bij uw vertegenwoordiger uit het Bronhoudersoverleg.

Leden:

Selfie
Roelof Boekhold

ProRail

Jan Bruijn
Jan Bruijn

SVB-BGT

Bert Huis
Bert Huis

RVO

Portretfoto
Nicole de Keijzer

Waterschappen

Arjan Levinga
Arjan Levinga

RWS

Rob Schoot
Rob van der Schoot

RWS

Patrick Strootman
Patrick Strootman

Provincies

Heidi van der Vloet
Heidi van der Vloet

Gemeenten

Willem Wijnen
Willem Wijnen

Defensie

 

Meer informatie over de leden van het Bronhouderoverleg? Klik hier voor het smoelenboek.