HET BRONHOUDERSOVERLEG


Het Bronhoudersoverleg (BO) is een commissie die benoemd is door het bestuur om haar te adviseren in strategische en tactische onderwerpen. Het BO bestaat uit een (ambtelijk) vertegenwoordigers per type bronhouder. In het BO wordt in beginsel niet gestemd. Wel zullen eventuele minderheidsstandpunten in notitievorm aan het Bestuur worden voorgelegd en bereidt het BO de agenda van het bestuur voor.

Taken van het BO:

  • Verantwoordelijkheid voor het creëren van de juiste randvoorwaarden zodat de stichting goed kan functioneren en haar doelen bereiken;
  • Zorg voor een jaarlijks beleidsplan en begroting die door het bestuur worden goedgekeurd;
  • Vertegenwoordiging van achterban, ook in het tactisch overleg van de BGT-governance;
  • Regelmatig informeren van de regio’s over landelijk spelende issues;
  • Opdrachtgever voor het landelijke ondersteunende secretariaat van de stichting en het OOB.

Mocht u als bronhouder vragen hebben over de besluitvorming binnen het bestuur of het beleid van het SVB-BGT, dan kunt u terecht bij uw vertegenwoordiger uit het Bronhoudersoverleg.

De contactgegevens van het BO zijn: secretariaat@svb-bgt.nl

Agendapunten (en stukken) uiterlijk 14 dagen van tevoren aanleveren!

Leden:

Heidi van der Vloet
Heidi van der Vloet

Voorzitter

Hans Elsinga klein
Hans Elsinga

Secretaris / Rijksvastgoedbedrijf

Selfie
Roelof Boekhold

Penningmeester / ProRail

Roelof van der Wal
Roelof van der Wal

ICT / Provincies

Foto_Vincent_20apr20212
Vincent Janssen

Regio aanspreekpunt / RWS

2023 02 Portret Marcel compact - los
Marcel Rietdijk

Kwaliteit / VNG

Portretfoto
Nicole de Keijzer

Waterschappen

PhotoBert Huis
Bert Huis

Regio aanspreekpunt / LNV/RVO