De woonplaats van de OpenbareRuimteLabel in de BGT komt overeen met woonplaats van de openbare ruimte in de BAG


Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingDe woonplaats van de OpenbareRuimteLabel in de BGT komt overeen met woonplaats van de openbare ruimte in de BAG
NummerKS-06
Oorsprong signalering Gegevenscatalogus BGT 1.2 – objecttype ‘OpenbareRuimteLabel'
IndicatorOpenbareRuimteLabel gepositioneerd binnen woonplaats die verschilt met woonplaats bijbehorende openbare ruimte in BAG
IntervententiewaardeNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageORL in verkeerde woonplaats (Kwaliteitsrapportage BGT)
Uitleg metingOpenbare Ruimte Label (ORL) is geplaatst binnen de geometrie van de woonplaats die overeenkomt met de "openbare ruimte - woonplaats relatie" in de BAG. Voor deze ORL's is dit niet het geval. Dit wijst mogelijk op een fout in één van de registraties.

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.