KWALITEITSPRIORITEITEN


De kwaliteit van sommige gegevens in de BGT is voor afnemers belangrijker dan de kwaliteit van andere gegevens. Zeker als de kwaliteit van deze gegevens landelijk afwijkt van de daarover gemaakte afspraken, kan dat aanleiding zijn om aan de kwaliteit van deze gegevens extra aandacht te besteden. Jaarlijks maken bronhouders en afnemers daarom afspraken op welke kwaliteitsindicatoren of signaalindicatoren er extra nadruk zal worden gelegd. Deze indicatoren noemen we kwaliteitsprioriteiten. Hierover wordt in het kader van ENSIA vervolgens specifieke verantwoording afgelegd. Dit betekent overigens nadrukkelijk niet dat het voldoen aan andere kwaliteitseisen structureel achter mag blijven.

Het is de bedoeling dat voor deze kwaliteitsprioriteiten fouten op basis van kwaliteitsindicatoren en kwaliteitssignalen op basis van signaalindicatoren met voorrang worden weggewerkt. Op dit moment wordt gewerkt aan de prioriteiten voor 2022. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de individuele bronhouders. SVB-BGT ondersteunt, stimuleert en spreekt de bronhouders van de BGT collegiaal aan in het geval de voortgang achterblijft. Daarnaast wordt in dat kader collectief soms gewezen op specifieke aandachtspunten.