KWALITEITSPRIORITEITEN


De kwaliteitseisen voor de BGT liggen vast in de wet BGT en de daarbij behorende gegevenscatalogus BGT. Bronhouders houden zich aan deze kwaliteitseisen. Panden die in de feitelijke werkelijkheid bestaan worden daarom bijvoorbeeld altijd geregistreerd. Ook zorgen bronhouders er bijvoorbeeld voor dat objecten elkaar op maaiveld niveau niet overlappen. Sommige van deze eisen worden afgedwongen door de gebruikte ICT-infrastructuur. Andere eisen realiseren de bronhouders door het inrichten van goede inwinnings- en bijhoudingsprocessen. Hiermee is voor de afnemers intussen een BGT van zeer hoge kwaliteit ontstaan.

De kwaliteit van sommige gegevens in de BGT is voor afnemers belangrijker dan de kwaliteit van andere gegevens. Zeker als de kwaliteit van deze gegevens landelijk afwijkt van de daarover gemaakte afspraken, kan dat aanleiding zijn om aan de kwaliteit van deze gegevens extra aandacht te besteden. Ook de toezichthouder en de beleidsverantwoordelijke kunnen vanuit hun verantwoordelijkheid specifieke aandachtspunten over de kwaliteit van gegevens hebben. Jaarlijks maken de bronhouders daarom afspraken met de afnemers, de toezichthouder en de beleidsverantwoordelijke over de kwaliteitseisen of kwaliteitssignalen waaraan extra aandacht zal worden besteed. Deze onderwerpen noemen we kwaliteitsprioriteiten. De kwaliteitsprioriteiten worden elk jaar door het ministerie van BZK gepubliceerd in een jaarplan kwaliteit BGT.

Het is de bedoeling dat deze kwaliteitsprioriteiten door de individuele bronhouders met voorrang worden weggewerkt. SVB-BGT ondersteunt, stimuleert en spreekt de bronhouders van de BGT collegiaal aan in het geval de voortgang achterblijft. Over de kwaliteitsprioriteiten wordt in het kader van ENSIA vervolgens specifieke verantwoording afgelegd. Dit betekent overigens nadrukkelijk niet dat het voldoen aan andere kwaliteitseisen structureel achter mag blijven.