Panden in de BGT hebben een verwijzing naar een verblijfsobject van het laagste huisnummer en hoogste huisnummer van het verblijfsobject behorende bij het BAG pand


Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingPanden in de BGT hebben een verwijzing naar een verblijfsobject van het laagste huisnummer en hoogste huisnummer van het verblijfsobject behorende bij het BAG pand
NummerKS-01
Oorsprong signaleringCatalogus BGT (nummeraanduidingsreeks)
IndicatorPanden in de BGT die een huisnummer missen daar waar het BAG-pand wel een verwijzing naar een verblijfsobject heeft
IntervententiewaardeNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportagePand ten onrechte geen huisnummer Kwaliteitsdashboard BGT
Uitleg metingToelichting Kwaliteitsdashboard

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.