Uitstulpingen (spikes) corresponderen vaak niet met de werkelijke situatie en wijzen mogelijk op een (geometrische) fout in de registratie

Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

Beschrijving

Uitstulpingen (spikes) corresponderen vaak niet met de werkelijke situatie en wijzen mogelijk op een (geometrische) fout in de registratie
NummerKS-11
Oorsprong signalering-
IndicatorUitstulpingen (spikes) met een zodanige lengte en breedte dat een (geometrische) fout aannemelijk is
InterventiewaardeNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageSpikes (Kwaliteitsrapportage BGT)
Uitleg metingOver het algemeen heeft object geen uitstulping (spike). Een spike is hier gedefinieerd als een uitstulping met een maximale breedte van 15 cm en een minimale lengte van 2 meter. Dergelijke spikes corresponderen vaak niet met de werkelijke situatie. Dit wijst mogelijk op een (geometrische) fout in de BGT-registratie.

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.