De BGT bevat alleen die pand-objecten die de geregistreerde actuele situatie in de BAG representeren


Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingDe BGT bevat alleen die pand-objecten die de geregistreerde actuele situatie in de BAG representeren
NummerKS-02
Oorsprong signaleringIMGeo Objectenhandboek -inwinningsregels pand
IndicatorPanden waarvan de BGT-status conflicteren met de BAG-status
IntervententiewaardeNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageBAG-BGT statusconflicten Kwaliteitsdashboard BGT
Uitleg metingToelichting Kwaliteitsdashboard

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.