Regio’s

De BGT-Community: samenroepers en aanspreekpunten

De samenroepers en aanspreekpunten in de regio’s zijn op dit moment nog niet allemaal bekend. Voor de regio Veluwe, Haaglanden, Utrecht, Noord-Holland-Zuid-’t Gooi,  zijn we nog actief op zoek naar een samenroeper en/of aanspreekpunt. In de basis zijn het twee rollen die natuurlijk prima door een iemand uitgevoerd kunnen worden, maar ook verdeeld (samen doen is soms makkelijker).

Samenroeper is degene in de regio die de bijeenkomsten organiseert (kan door een beroep te doen op anderen, laagdrempelig: kan ook digitaal). Degene die het regelt.

Aanspreekpunt is degene met een meer inhoudelijke rol. Fungeert als vraagbaak en kan dingen signaleren. In de regio kan men zich bij deze persoon melden. Niet dat die alle vragen moet beantwoorden of er eigenaar van wordt, maar wel degene die zorgt dat de vragensteller verder kan. Dus als iemand komt als klankbord kan fungeren en bijv. daarna voorstelt dat de vragensteller zijn probleem op papier zet en dat vervolgens voor het regio overleg indient, zodat de regio zich erover kan buigen. Of die voorstelt het vervolgens door te zetten voor bespreking in het BO bijv.  

Met als uitgangspunt dat regio’s het vooral in moeten richten wat voor hen werkt.

En zolang vanuit het landelijke maar informatie kunnen aandragen dat de bronhouders in de regio bereikt en de relevante signalen vanuit de regio op de landelijke tafels terugkrijgen.

Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard melden bij het secretariaat@svb-bgt.nl.

De indeling van de regio’s met bijbehorend aanspreekpunt ziet er als volgt uit:

In eerste instantie bespreek je de regionale bronhouder-aangelegenheden met het aanspreekpunt in jouw regio. De namen en contactgegevens van alle samenroepers en aanspreekpunt zijn te vinden in dit overzicht.

Daarna kun je in samenspraak het volgende schema gebruiken: Afhandeling vragen vanuit regio.

Heb je andere vragen? Dan kun je terecht bij het landelijke secretariaat SVB-BGT, bereikbaar op secretariaat@svb-bgt.nl.

De documenten van de samenroepers en aanspreekpunten bijeenkomst vindt je in de bibliotheek.