REGIO'S

De BGT-Community: samenroepers en aanspreekpunten

De samenroepers en aanspreekpunten in de regio's zijn op dit moment nog niet allemaal bekend. Voor de regio Noord-Holland-Zuid-'t Gooi zijn we nog actief op zoek naar een samenroeper en/of aanspreekpunt. In de basis zijn het twee rollen die natuurlijk prima door een persoon uitgevoerd kunnen worden, maar ook verdeeld kunnen worden (soms is samen doen wel makkelijker)

Een samenroeper is een persoon die in de regio de bijeenkomsten organiseert. Dit kan door een beroep te doen op anderen. Het overleg is laagdrempelig en kan fysiek of digitaal plaatsvinden.

Een aanspreekpunt is een persoon met een meer inhoudelijke rol. Deze persoon fungeert als vraagbaak en kan dingen signaleren. Vragen en opmerkingen vanuit de regio kunnen bij deze persoon gemeld worden. Het aanspreekpunt hoeft niet alle vragen te beantwoorden of wordt eigenaar van de vragen, maar is wel degene die zorgt dat de vragensteller verder kan. Dat wil zeggen dat het aanspreekpunt als klankbord kan fungeren, of voorstelt dat de vragensteller het probleem op papier zet en dat vervolgens in het regio overleg indient, zodat de regio zich erover kan buigen. Of voorstelt om het probleem door te zetten ter bespreking in het OOB.

De uitgangspunten zijn dat:

  1. Regio’s het overleg vooral moeten inrichten op de manier die voor hen werkt;
  2. De landelijke bronhouders vragen, opmerkingen en acties kunnen aandragen en de bronhouders in de regio kunnen bereiken;
  3. De relevante signalen vanuit de regio op de landelijke tafels krijgen en vice versa.

Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard melden bij het secretariaat@svb-bgt.nl.

De indeling van de regio's met bijbehorend aanspreekpunt ziet er als volgt uit:

 

 

In eerste instantie bespreek je de regionale bronhouder-aangelegenheden met het aanspreekpunt in jouw regio. De namen en contactgegevens van alle samenroepers en aanspreekpunt zijn te vinden in dit overzicht.

Daarna kun je in samenspraak het volgende schema gebruiken: Afhandeling vragen vanuit regio.

Voor nadere afstemming over grensobjecten met de provincie Noord-Brabant kan ook gebruik worden gemaakt van de volgende informatie.

Heb je andere vragen? Dan kun je terecht bij het landelijke secretariaat SVB-BGT, bereikbaar op secretariaat@svb-bgt.nl.

De documenten van de samenroepers en aanspreekpunten bijeenkomst vindt je in de bibliotheek.