MODELBESTEK BGT

Het modelbestek is een hulpmiddel voor bronhouders van de BGT. Zij kunnen dit bestek gebruiken als onderdeel van de inkoop van bijhoudings-werkzaamheden. Het bestek beoogt een duidelijke beschrijving te bieden van de volgende aspecten:

  • de eisen die gesteld worden aan de werkzaamheden;
  • de werkprocessen die gevolgd moeten worden;
  • de controles die door de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd.

Het modelbestek geeft inhoudelijke eisen voor de bijhouding van de BGT.

  • Het achtergrondartikel lees je hier.
  • Download het modelbestek als zip-file hier.