ICT

Wij krijgen van bronhouders vragen over het in onderzoek zetten van terugmeldingen in combinatie met de ENSIA-kwaliteitseisen. Door de machtigingenproblematiek lukt het sommige bronhouders niet om op tijd de terugmeldingen op te pakken. Hoe moet ik daarmee omgaan?

Wij snappen dat u in deze maanden wellicht de terugmeldingen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen in behandeling kunt nemen. We hebben daarom contact opgenomen met de toezichthouder, die over de ENSIA gaat. En hebben hem de problematiek voorgelegd. De toezichthouder zal met centrale communicatie komen op dit onderwerp.

Duidelijk is dat wanneer u niet kunt voldoen aan de eisen vanwege het niet juist functioneren van voorzieningen, u ook niet gehouden kan én zal worden aan het voldoen aan de gestelde eisen. Gedacht wordt aan het niet meenemen van de scores over de maanden februari en wellicht ook maart. Dit gaat dan alleen over de kwaliteitseis “1. Terugmeldingen worden op tijd in behandeling genomen”. Wel zal het Kadaster de werkelijke cijfers in het dashboard publiceren.

Waar staan de veel gestelde vragen over de foutmeldingen in het verwerkingsverslag? Die staan hier.

Waar staan de veel gestelde vragen over de controleservice? Die staan hier.

Waar moet ik een wachtwoordreset voor BRAVO opvragen? Neem hiervoor contact op met de Helpdesk van het Kadaster. Te bereiken via: bgt@kadaster.nl (voor technische BGT vragen) of telefoon: 088 183 46 00.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over ICT onderwerpen? Per 1 juli 2021 is het ICT beheer van BRAVO en machtigingenmodule overgegaan naar het Kadaster. U kunt uw vraag stellen via bgt@kadaster.nl. Omdat we graag willen weten wat er speelt onder onze bronhouders graag een cc aan secretariaat@svb-bgt.nl zodat het OOB en het BO hier ook op kunnen sturen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de werking van de productiedashboards? Zie ook de pagina over het productiedashboard. Voor vragen: contact bgt@kadaster.nl met cc secretariaat@svb-bgt.nl.