KWALITEITSEISEN


De kwaliteitseisen die aan de gegevens in de BGT worden gesteld zijn verspreid over onder meer de wet BGT en de daarbij behorende gegevenscatalogus BGT. Het streven vanuit het ministerie van BZK is om al deze eisen met de daarbij behorende normen uiteindelijk meetbaar te maken. Hierdoor kan er maximaal worden gestuurd op de gegevenskwaliteit. Voor een deel van de kwaliteitseisen heeft deze vertaling naar meetbare indicatoren al plaatsgevonden.

In het jaarplan kwaliteit BGT is beschreven voor welke kwaliteitseisen dit het geval is en welke rapportages beschikbaar zijn waarin de metingen voor de betreffende indicator zijn opgenomen. Ook is opgenomen welke interventiewaarden door de toezichthouder worden gehanteerd. Alhoewel formeel als uitgangspunt geldt dat bronhouders aan alle gestelde kwaliteitseisen moeten voldoen, is het behalen van 100% kwaliteit namelijk niet in alle gevallen mogelijk of in verhouding met de bijbehorende inspanning/kosten voor de bronhouders. Daarom is met de toezichthouder afgesproken dat er bij een aantal kwaliteitseisen wordt gestuurd op praktische ondergrenzen. Die ondergrenzen noemen we interventiewaarden.

Om het voor bronhouders eenvoudiger te maken om gericht te werken aan het voldoen aan de verschillende kwaliteitseisen, zijn hierna de in het jaarplan opgenomen beschrijvingen vanuit SVB-BGT logischer geordend. Hierbij zijn de verschillende eisen over hetzelfde of vergelijkbare objecten bij elkaar geplaatst. Voor elk van de eisen is vervolgens alle relevante informatie (zoals de beschrijving van de eisen, interventiewaarden en beschikbare rapportages) bij elkaar gebracht en aangevuld met informatie vanuit SVB-BGT (zoals handige hyperlinks en suggesties voor werkwijzen):

Terugmeldingen

 

Panden

 

Openbare ruimte

 

Overige objecten