KWALITEITSEISEN


De kwaliteitseisen die aan de gegevens in de BGT worden gesteld zijn verspreid over onder meer de wet BGT en de daarbij behorende gegevenscatalogus BGT. In het jaarplan kwaliteit BGT 2022 is beschreven voor welke kwaliteitseisen op dit moment meetbare kwaliteitsindicatoren gedefinieerd  zijn, welke rapportages beschikbaar zijn waarin de metingen voor de betreffende indicator zijn opgenomen en welke interventiewaarden door de toezichthouder worden gehanteerd. De verschillende eisen zijn daarbij geordend langs de kwaliteitsdimensies die bij de BGT worden onderscheiden (actualiteit, juistheid, logische consistentie en volledigheid).

Om het voor bronhouders eenvoudiger te maken om gericht te werken aan het voldoen aan de verschillende kwaliteitseisen, zijn de in het jaarplan opgenomen beschrijvingen vanuit SVB-BGT aangevuld met aanvullende informatie (zoals handige hyperlinks en suggesties voor werkwijzen).

Kwaliteitseisen over actualiteit (mate waarin gegevens recent genoeg zijn):

1. Terugmeldingen worden op tijd in behandeling genomen

2. Terugmeldingen moeten binnen de actualiteitseisen van de BGT worden afgehandeld

 

Kwaliteitseisen over juistheid (mate waarin sprake is van thematische en positionele nauwkeurigheid):

3. Ieder pand in de BGT heeft een relatie met een pand in de BAG

4. De schrijfwijze van een ORL in de BGT komt overeen met de schrijfwijze van hetzelfde object in de BAG

5. Ieder ORL in de BGT heeft een relatie met een openbare ruimte in de BAG

6. Het type van de ORL in de BGT komt overeen met het type openbare ruimte in de BAG

7. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder, die over dit object het beheer voert.

8. Bossen zijn opgenomen volgens de aangescherpte afbakeningsregels voor de classificatie van bossen

9. Duikers liggen onder het maaiveld en worden daarom altijd opgenomen met een relatieve hoogte lager dan nul

10. Tunneldelen liggen onder het maaiveld en worden daarom altijd opgenomen met een relatieve hoogte lager dan nul

11. Op particuliere terreinen gelegen objecten, waarvan de informatie noodzakelijk is voor wettelijk geregelde dienstverlening door bronhouders en afnemers, zijn opgenomen in de registratie

12. Hekken, muren en andere typen scheidingen die zijn opgenomen als IMGeo-objectklasse OverigeScheiding worden opgenomen als BGT-objectklasse Scheiding

13. Openbare ruimten in de BAG zijn maar gerelateerd aan 1 ORL in de BGT

 

Kwaliteitseisen over volledigheid (mate waarin BGT-objecten die in werkelijkheid voorkomen in het bestand zijn opgenomen):

14. Alle windturbines zijn volgens de werkafspraak in de BGT opgenomen