Meerdere objecten van hetzelfde objecttype op dezelfde locatie zijn in principe niet aannemelijk

Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingMeerdere objecten van hetzelfde objecttype op dezelfde locatie zijn in principe niet aannemelijk
NummerKS-07A, KS-07B en KS-07C
Oorsprong signaleringGegevenscatalogus BGT, paragraaf 3.7
Indicator 07ADubbele vlakvormige objecten van hetzelfde objecttype op dezelfde locatie
Interventiewaarde 07ANiet van toepassing
Indicator 07BDubbele lijnvormige objecten van hetzelfde objecttype op dezelfde locatie op hetzelfde niveau
Interventiewaarde 07BNiet van toepassing
Indicator 07CDubbele puntvormige objecten van hetzelfde objecttype op dezelfde locatie
Interventiewaarde 07CNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageIndicator 07A: Overlappende vlakobjecten van hetzelfde type (Kwaliteitsrapportage BGT)
Indicator 07B: Dubbele lijnobjecten (Kwaliteitsrapportage BGT)
Indicator 07C: Dubbele puntobjecten (Kwaliteitsrapportage BGT)
Uitleg metingDe rapportage over indicator 07A haakt in op de constatering dat voor vlakvormige objecten (bij verplichte/opdelende BGT-objecten niet op niveau 0 en voor de optionele BGT-objecten op alle niveaus) geen eisen voor topologische samenhang gelden. Vlakvormige objecten die elkaar overlappen op dezelfde relatieve hoogteligging zijn echter niet aannemelijk. Dit wijst op een mogelijke fout in de BGT-registratie (zowel de verplichte als de optionele inhoud).
De rapportage over indicator 07B en 07C beschrijven in principe hetzelfde, maar dan de overlap voor respectievelijk lijnvormige en puntvormige BGT-objecten van hetzelfde objecttype. Deze kunnen (anders dan vlakvormige verplichte/opdelende objecten) ook op relatieve hoogteligging 0 overlappen.

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende aanvullende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Het is onwaarschijnlijk dat objecten van hetzelfde objecttype op hetzelfde niveau elkaar in de BGT overlappen. Dit wijst op mogelijke fouten in de BGT. Mede daarom is een eerdere bestaande controle voor overlap bij vlakvormige objecten hierop aangescherpt en vervolgens in tweede instantie ook uitgebreid met aanvullende soortgelijke controles voor lijnvormige en puntvormige objecten.

De eerstgenoemde controle voor indicator 07A is vanaf maart 2023 aangescherpt tot vlakvormige BGT-objecten van hetzelfde objecttype op dezelfde relatieve hoogteligging. Voor verplichte/opdelende BGT-objecten is dit alleen gedaan als de relatieve hoogteligging geen 0 is, omdat hiervoor afdoende controles beschikbaar zijn bij de invoer in de BGT-applicatie en daarnaast in de landelijke BGT-omgeving. Voor optionele BGT-objecten geldt ook dat een dergelijke overlap ook op relatieve hoogteligging 0 kan voorkomen (bijvoorbeeld objecttype Overig Bouwwerk plus-type ‘Schuur’).

Bij deze controle is naast een aanduiding van het objecttype, de BGT-id en de locatie per situatie ook de mate van overlap, uitgedrukt in vierkante meters opgenomen.

Voor indicator 07B en 07C, die vanaf juni 2023 zijn toegevoegd, geldt dat de gevonden objecten overlappen met identieke objectkenmerken en geometrie. Identieke objecten op hetzelfde niveau zijn echter niet aannemelijk. Dit wijst dan ook op een mogelijke fout in de BGT. Twee objecten zijn dubbel geregistreerd als ze een onderlinge afstand hebben van max 1 cm én de attributen entiteit_type, relatieve hoogteligging, bgt_type en plus-type identiek zijn. Een voorbeeld is 2 bomen op dezelfde locatie. Alle borden en sensoren zijn niet meegenomen. Deze kunnen namelijk wel op dezelfde locatie voorkomen.

Uit een eerdere analyse blijkt dat bij beide indicatoren de nodige dubbele objecten voorkomen die uit de opbouwfase dateren en sindsdien niet meer gemuteerd zijn. Maar ook in meer recente mutaties blijken deze dubbele lijn en puntobjecten nog voor te komen. Daarbij waren de meest voorkomende objecten waar dit speelt, van het type hek of duiker (bij lijnobjecten) of paal, put of boom (bij puntobjecten).

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.