Meerdere objecten van hetzelfde objecttype op dezelfde locatie, niet op maaiveld, zijn in principe niet aannemelijk

Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingMeerdere objecten van hetzelfde objecttype op dezelfde locatie, niet op maaiveld, zijn in principe niet aannemelijk
NummerKS-07
Oorsprong signalering-
IndicatorDubbele objecten van hetzelfde objecttype op dezelfde locatie niet op maaiveld niveau
InterventiewaardNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageOverlap objecten op niveau (Kwaliteitsrapportage BGT)
Uitleg metingVoor objecten niet op niveau 0, gelden geen eisen voor topologische samenhang. Objecten die elkaar overlappen op dezelfde relatieve hoogteligging (niet op niveau 0) zijn echter niet aannemelijk. Deze objecten overlappen met een ander object, niet op niveau 0. Dit wijst op een mogelijke fout in de BGT-registratie. Overbruggingsdelen zijn in dit resultaat niet meegenomen.

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.