Algemeen

Waar kan ik het laatste BGT modelbestek vinden? Het modelbestek BGT staat hier.

Hoe zien de agenda's van het BO en OOB eruit? De agenda's BO en OOB bevatten standaard onderwerpen: stand van zaken kwaliteit, ICT, regio’s en communicatie. Specifieke onderwerpen in de BO vergadering van 9 november zijn jaarplan 2022 en begroting 2022 (worden ook besproken in bestuursvergadering op 25 november) en daarna gepubliceerd, notitie van RVO over landschapselementen (is doorgeschoven naar OOB van 29 november voor advies). Specifieke onderwerpen in de OOB vergadering van 29 november zijn: landschapselementennotitie, uitfasering plaatsbepalingspunten, kwaliteit beeldmateriaal voor bijhouding BGT, BGT vergoedingen vanuit waterschap HHNK, objectafbakeningen, ENSIA vragenlijst. Een synopsis van de uitkomsten van vergaderingen wordt op de website en/of Nieuwsbrief gepubliceerd.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over het informatiemodel BGT/IMGEO? Geonovum beheert het informatiemodel BGT/IMGEO. Vragen over afbakening en andere informatiemodel vragen kunt u stellen via imgeo@geonovum.nl. Omdat we graag willen weten wat er speelt onder onze bronhouders graag een cc aan secretariaat@svb-bgt.nl zodat het OOB en het BO hier ook op kunnen sturen.