Community

Wat doet het Bronhoudersoverleg (BO) en welke personen zitten hierin?  Zie de pagina over het bronhoudersoverleg. U kunt het BO bereiken met technisch strategische vragen via secretariaat@svb-bgt.nl.

Wat doet het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) en welke personen zitten hierin? Zie de pagina over het operationeel overleg bronhoudersoverleg. U kunt het OOB bereiken met technisch inhoudelijke vragen over werkafspraken, kwaliteit, ICT, de community, informatiemodel, ... via secretariaat@svb-bgt.nl.

Hoe kom ik in contact met mijn regio aanspreekpunt? De contactgegevens van uw regio aanspreekpunt zijn op te vragen bij secretariaat@svb-bgt.nl.

Wat is de doorlooptijd voor vragen vanuit de regio? Dat hangt een beetje van de vraag af. Sommige vragen kunnen we zelf beantwoorden, voor anderen zullen we ook externe partijen moeten inschakelen (o.a Geonovum, Kadaster andere bronhouders etc.). Het secretariaat zit er boven op om zsm een antwoord te geven. Daarnaast bevat de SVB-BGT website een overzicht met de (externe) helpdesks (onder Contact) en FAQ (Frequently Asked Questions). De FAQ hopen we steeds verder uit te breiden met vragen (en dus antwoorden) die binnenkomen. Daarom is het van belang dat vragen (en antwoorden) gesteld aan de Helpdesks ook het secretariaat bereiken zodat we deze in de FAQ kunnen opnemen en zodanig dat andere bronhouders hier ook van kunnen leren. Grote issues worden in het OOB behandeld. Is dat het geval dan laten we het in ieder geval weten wanneer de OOB vergadering is. Mocht het OOB er onverhoopt niet uitkomen schuift het door naar het BO. Ook dat laten we weten.

Hoe worden bronhouders op de hoogte gehouden van wijzigingen en aanvullingen in de BGT? Het secretariaat heeft het SVB-BGT adressenbestand. Belangrijke zaken over wijzigingen en aanvullingen worden via dat medium gemeld, afhankelijk van het onderwerp naar de eerste aanspreekpunten, BRAVO of MMS beheerders. Daarom is het up-to-date adressenbestand zo belangrijk. Daarnaast maken we elke maand een SVB-BGT Nieuwsbrief.

Hoe loopt de communicatielijn vanuit de regio? Regionale aanspreekpunten stellen inhoudelijke vragen over de dasboards rechtstreeks aan het Kadaster en sturen ze ook aan het secretariaat. Het secretariaat verzamelt ze en legt ze voor aan het OOB. Het OOB kan dan bespreken hoe ernstig deze issues zijn en kan de volgende vragen beantwoorden:

  • is er extra actie (bijvoorbeeld escalatie) nodig is
  • hebben de issues consequenties voor de voortgang (voor het werken aan de afgesproken normen/prioriteiten door bronhouders).

Het afhandelen van inhoudelijke vragen of issues vanuit de regio/bronhouders kan volgens dit schema.

De bevindingen en conclusies van het OOB

  • worden geagendeerd in het BO, zodat met de consequenties rekening gehouden wordt bij het interpreteren van de voortgangscijfers en op basis daarvan bepalen van eventueel benodigde maatregelen
  • neemt Vincent Kreileman (OOB) mee naar de klankbordgroep om deze daar inhoudelijk te bespreken en vinger aan de pols te houden over de snelheid waarmee ze door Kadaster worden opgelost.
  • neemt Marcel Rietdijk (namens SVB-BGT) mee naar de werkgroep kwaliteit om daar de gevolgen voor de voortgang te bespreken en hoe we daar vervolgens mee omgaan (bijvoorbeeld in het kader van de verantwoording)