svb-bgt-logo-2x

Samen brengen we Nederland in kaart

Eén actuele kopie waarmee we continu werken aan de toekomst van uw omgeving

HEEL NEDERLAND IN ÉÉN DIGITALE KAART


Dagelijks verandert de inrichting van Nederland. Zonder topografische ondergrond, regels en overzicht wordt dat chaos. Noodzakelijk is exact te weten hoe Nederland er op dit moment uit ziet. Met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leggen wij alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen eenduidig vast.

meer...

De BGT is dé virtuele kopie van Nederland waarmee plannenmakers en beheerders in staat zijn om de fysieke ruimte doordacht in te richten en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Inklappen

Recreatie bootjes in het waterrijk gebied in de Polder Oostzaan bij het dorpje Noordeinde ten oosten van Zaandam.
foto Peter Elenbaas/HH
30 augustus 2005.
Zeeland, 2 juli 2009; 
De Pijlerdam in de Oosterschelde tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is de grootste waterkering van Nederland.
foto Peter Elenbaas/HH

ALLEMAAL ANDERS EN TOCH EEN GEHEEL


Alle gemeenten, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, ProRail, de provincies en waterschappen brengen de dagelijks veranderende, fysieke werkelijkheid van Nederland samen in kaart. Zij zijn de 389 bronhouders die als Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de BGT - het SVB-BGT - dagelijks werken aan de volledigheid, actualiteit en uniformiteit van de BGT.

DIT DOEN WIJ


Wij werken samen, bundelen de krachten van de bronhouders en we wisselen kennis uit:

SAMENWERKEN

bronhouders

Hoe zorgen we samen voor een uniforme BGT?

Elke bronhouder is uniek. Door slim samen te werken maken we gebruik van de verschillen: eenmalig inwinnen, veelvoudig benutten.

De bronhouders kijken naar oplossingen, maken werkafspraken en realiseren verbeteringen met als doel: één landelijk actuele BGT.

MONITOREN

BGT kwaliteit

Wat doen we om een kwalitatief hoogstaande BGT te verzekeren?

Om te zorgen dat plannenmakers nu en in de toekomst van de BGT gebruik maken, is continue verbetering noodzakelijk. Dit doen we samen.

Op ieder moment wordt de BGT data getoetst aan de gewenste kwaliteit. We letten hierbij op drie hoofdthema's: actualiteit, uniformiteit en volledigheid.

FACILITEREN

excellent proces

Hoe faciliteren wij een proces dat zowel snel als intuïtief is?

Dagelijks verwerken wij ruim 40.000 mutaties in de BGT. Dit proces moet makkelijk en betrouwbaar werken voor alle 392 bronhouders

Om alle mutaties snel te kunnen blijven verwerken, optimaliseren wij dit proces continu. Van melding tot zichtbaarheid in de BGT, elke stap is belangrijk.

MELD U HIER AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN SVB-BGT

Something went wrong. Please check your entries and try again.

OVER DE STICHTING SVB-BGT


Op 15 april 2014 is de oprichting van de definitieve Stichting met alle zeven partijen in het bestuur officieel met statuten bekrachtigd. De samenstelling van het Bestuur en de financiering van het Samenwerkingsverband zorgen voor een gelijkwaardigheid tussen de bronhouders. Het Bronhoudersoverleg en het Operationeel Overleg Bronhouders zijn de commissies die het Bestuur van de Stichting SVB-BGT adviseren bij haar taken.

Ketenpartners

Samen zorgen voor een optimale werking van de BGT-keten.


Stelt de BGT beschikbaar voor burgers en overheid


Ontwikkelt en beheert het BGT-datamodel


Branchevereniging voor partijen die werken met geo-informatie


Verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet BGT


Beheert de Landelijke Voorziening BGT