KWALITEITSVOORTGANG


Als bronhouders zijn we trots op de kwaliteit van ons product. Wij willen dan ook graag transparant zijn in de gerealiseerde kwaliteit. Via onderstaande links wordt een samenvatting gegeven van de voortgangsresultaten voor de verschillende in het jaarplan kwaliteit BGT opgenomen kwaliteitseisen en kwaliteitssignalen. Deze informatie is gebaseerd op door het Kadaster verstrekte gegevens die onder meer afkomstig zijn uit het kwaliteitsdashboard BGT en de Tableau- kwaliteitsrapportages.  Het is de bedoeling om onderstaande links op termijn te vervangen door een overzicht waarin de voortgang van de kwaliteit op een overzichtelijke wijze is weergegeven. De meest recente rapportage staat bovenaan.

2024

2023