KWALITEITSVOORTGANG


Als bronhouders zijn we trots op de kwaliteit van ons product. Wij willen dan ook graag transparant zijn in de gerealiseerde kwaliteit. In onderstaande overzichten wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste voortgangsresultaten voor de verschillende in het jaarplan kwaliteit BGT opgenomen kwaliteitsindicatoren en signaalindicatoren. Deze informatie is gebaseerd op door het Kadaster verstrekte gegevens die onder meer afkomstig zijn uit het kwaliteitsdashboard BGT, de Tableau- kwaliteitsrapportages en de beheermonitors. Overige in het kwaliteitsdashboard BGT en de Tableau- kwaliteitsrapportages opgenomen indicatoren zijn vooral bedoeld voor eigen gebruik door individuele bronhouders. Hiervan zijn alleen voor enkele projectmatige activiteiten en enkele specifieke voortgangsrapportages in onderstaande overzichten de resultaten opgenomen.