KWALITEIT


Op ieder moment wordt de BGT data getoetst aan de gewenste kwaliteit. Er wordt gelet op drie hoofdthema's: actualiteit, uniformiteit en volledigheid. Om de kwaliteit te waarborgen en transparant te zijn in de progressie hiervan, publiceren wij regelmatig meerdere dashboards met prestatiegegevens die dit inzichtelijk maken. Deze dashboards worden door het Kadaster bijgehouden. Hieronder wordt eerst aangegeven welke kwaliteitsissues op peildatum 1 juli 2021 de aandacht van de bronhouders moeten hebben. Ook vindt u hier de toegang tot de drie dashboards.

Actuele kwaliteitsissues

Het Bronhoudersoverleg vraagt uw aandacht voor de volgende kwaliteitsissues (bron beheermonitor):

  • Duikers op juiste niveau: op dit moment heeft 68% van de bronhouders deze wijziging doorgevoerd. Er moeten nog 1243 objecten worden aangepast.
  • Uitbreiden indeling particuliere terreinen: op dit moment heeft 52,2 % van de bronhouders deze uitbreiding doorgevoerd. Er moeten nog 1144 objecten worden aangepast.
  • Uniformeren overige scheidingen: op dit moment heeft 92,6% van de bronhouders deze uniformering doorgevoerd. Er moeten nog 8266 objecten worden aangepast.

De formeel afgesproken deadline voor deze mijlpalen is 1 maart 2022, maar gezien het werk dat er nog te doen is, adviseren wij u niet te wachten maar nu met deze mijlpalen aan de slag te gaan. Kijk voor uw werkvoorraad in het kwaliteitsdashboard ook voor de andere mijlpalen.

Meer informatie en tips over de implementatie van IMGEO 2.2. vindt u in het implementatieplan.

Alle bronhouders hebben de tweede fase transitiedeadline afgerond.