KWALITEITSINSTRUMENTEN


Er zijn verschillende kwaliteitsdashboards en andere instrumenten beschikbaar die de bronhouders ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van hun gegevens. Voor individuele bronhouders zijn met name het door het Kadaster beheerde kwaliteitsdashboard BGT en de Tableau- kwaliteitsrapportages van belang. Voor collectieve sturing op de voortgang zijn overzichten van de resultaten voor de verschillende bronhouders van belang. Voor het interbestuurlijk overleg wordt momenteel nog elk kwartaal een beheermonitor uitgebracht.

Kwaliteitsdashboard BGT

Het kwaliteitsdashboard BGT bevat een aantal thema’s waarbinnen gedetailleerd inzicht wordt gegeven in de kwaliteit van de BGT voor individuele bronhouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mate van afstemming tussen de BGT en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hierbij worden niet alleen aantallen getoond, maar kunnen ook individuele fouten worden bekeken. Het kwaliteitsdashboard bevat die indicatoren die noodzakelijk zijn voor het dagelijks beheren van de BGT.

Over de werking van het kwaliteitsdashboard heeft het Kadaster een toelichting en een quick reference card opgesteld. Ook zijn releasenotes van het kwaliteitsdashboard beschikbaar. Om gebruik te kunnen maken van het kwaliteitsdashboard moet ingelogd worden via Mijn Kadaster. Het dashboard wordt verder doorontwikkeld in afstemming met een vertegenwoordiging van bronhouders vanuit SVB-BGT.

 

Tableau- kwaliteitsrapportages

Voor indicatoren met een meer projectmatig karakter of voor indicatoren die snel beschikbaar moeten komen, wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsrapportages in Tableau. Ook deze rapportages worden door het Kadaster beheerd. Er zijn verschillende rapportages beschikbaar in de omgeving Kadaster Kwaliteitsrapportages BGT.

 

Beheermonitor

Elk kwartaal wordt door het Kadaster, in opdracht van het ministerie van BZK, een beheermonitor gepubliceerd. De onderliggende cijfers hiervoor zijn afkomstig uit het kwaliteitsdashboard BGT en de Tableau- kwaliteitsrapportages.