Project SVB2BGT stopgezet

Update 17/5/2023 

Op 17 april heeft het Kadaster officieel gecommuniceerd dat het project SVB2BGT is stopgezet. Het Kadaster herbezint zich op de juiste strategie om de BRAVO-functionaliteit op afzienbare termijn te vernieuwen. De tekst van de brief lees je hier.  De continuïteit van BRAVO in zijn huidige vorm is zekergesteld tot 1 januari 2024 en er wordt nu gewerkt aan zekerheid voor langere tijd. Het Kadaster zal op korte termijn uitgebreider communiceren. Kadaster post updates op deze pagina: Van BRAVO naar rechtstreekse leveringen LV BGT

Wat dit besluit betekent in het licht van de bestuurlijke afspraken tussen BZK, Kadaster en SVB-BGT, en wat de impact is voor de bronhouders bekijken we momenteel.