Project SVB2BGT stopgezet

Update 20/07/2023

Zoals eerder is medegedeeld heeft het Kadaster een pas op de plaats gemaakt met de realisatie van de vervanging van BRAVO door een toekomstvaste oplossing. Het project SVB2BGT is begin april gestopt.

Rob Agelink, directeur Data, Governance en Vernieuwing, staat in zijn brief van 3 juli uitgebreider stil bij:

  • De overwegingen om de ontwikkeling in zijn huidige vorm te stoppen
  • De wijze waarop het Kadaster de resultaten borgt
  • De vervolgstappen die nu gezet worden om de continuïteit van BRAVO te borgen
  • De aanpak voor het vervolg

SVB-BGT is en blijft betrokken bij het traject en houdt de bronhouders via de nieuwsbrief en de contactdagen op de hoogte.

De volledige brief is hier te lezen.

 

Update 17/5/2023 

Op 17 april heeft het Kadaster officieel gecommuniceerd dat het project SVB2BGT is stopgezet. Het Kadaster herbezint zich op de juiste strategie om de BRAVO-functionaliteit op afzienbare termijn te vernieuwen. De tekst van de brief lees je hier.  De continuïteit van BRAVO in zijn huidige vorm is zekergesteld tot 1 januari 2024 en er wordt nu gewerkt aan zekerheid voor langere tijd. Het Kadaster zal op korte termijn uitgebreider communiceren. Kadaster post updates op deze pagina: Van BRAVO naar rechtstreekse leveringen LV BGT

Wat dit besluit betekent in het licht van de bestuurlijke afspraken tussen BZK, Kadaster en SVB-BGT, en wat de impact is voor de bronhouders bekijken we momenteel.