SAMENWERKEN


Samen houden we de BGT actueel. Samen bepalen we de kaders. Samen stimuleren we het gebruik.

De BGT-Community: vóór en door de bronhouders.

Met de afbouw van het Bureau SVB-BGT gaan een aantal taken voor de bronhouders die eerst bij de regisseurs en bij het bureau lagen, naar het Bronhoudersoverleg, het Operationeel Overleg Bronhouders en de Samenroepers en Aanspreekpunten in de regio. Ook is er een landelijk secretariaat voor de bronhouders ingeregeld.

Het Operationeel Overleg Bronhouders behandelt alle regio-overstijgende bronhoudervragen die met de uitvoering van de BGT te maken hebben.

Het Bronhoudersoverleg bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging van elke bronhouder en behandelt onderwerpen op tactisch niveau en bereidt bestuurlijke stukken voor.

De regio centraal: Bronhouders werken regionaal samen.

 

In de figuur is weergegeven hoe de regio centraal staat in de community.