SAMENWERKEN


Samen maken we de BGT. Samen bepalen we de kaders. Samen stimuleren we het gebruik.

Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt rondom de samenwerking. Mis je iets? Laat het ons weten.

De BGT-Community: vóór en door de bronhouders.

Met de afbouw van het Bureau SVB-BGT gaan een aantal taken voor de bronhouders die eerst bij de regisseurs en bij het bureau lagen, naar het Bronhoudersoverleg, het Operationeel Overleg Bronhouders en de Samenroepers en Aanspreekpunten in de regio. Ook is er een landelijk secretariaat voor de bronhouders ingeregeld.

De samenroepers en aanspreekpunten in de regio's zijn op dit moment nog niet allemaal bekend. Voor de regio's Drenthe, IJsselland en de Veluwe zijn we nog actief op zoek naar samenroepers en aanspreekpunten. Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard melden bij het secretariaat@svb-bgt.nl.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een bijeenkomst, gepland voor de zomer, voor de samenroepers en aanspreekpunten. Waarschijnlijk zullen na de zomer dan de eerste regio bijeenkomsten worden georganiseerd.

In eerste instantie bespreek je de regionale bronhouder-aangelegenheden met het aanspreekpunt in jouw regio.

Weet je het regionale aanspreekpunt nog niet of heb je andere vragen? Dan kun je terecht bij het landelijke secretariaat SVB-BGT, bereikbaar op secretariaat@svb-bgt.nl.

Het Operationeel Overleg Bronhouders behandelt alle regio-overstijgende bronhoudervragen die met de uitvoering van de BGT te maken hebben.

Het Bronhoudersoverleg bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging van elke bronhouder en behandelt onderwerpen op tactisch niveau en bereidt bestuurlijke stukken voor.

De regio centraal: Bronhouders werken regionaal samen.

 

In de figuur is weergegeven hoe de regio centraal staat in de community.

Zeeland, 2 juli 2009; 
De Pijlerdam in de Oosterschelde tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is de grootste waterkering van Nederland.
foto Peter Elenbaas/HH

Werkafspraken


In het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) worden regelmatig knelpunten in de bijhouding van de BGT besproken. Hiervoor zijn oplossingen gezocht die in de vorm van werkafspraken gepubliceerd zijn. De huidige werkafspraken vindt u hier.

Contactgegevens landelijke bronhouders

Rijkswaterstaat (RWS): BGT@RWS.nl

Prorail: BGT@prorail.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): BGTleveringen@RVO.nl

Ministerie van Defensie: jan.asperdt@rijksoverheid.nl en jos.brouwer@rijksoverheid.nl

Enkhuizen, 24-06-2009
Aquaduct over de Markerwaarddijk.
Almere, 22 februari 2018. Windmolens aan het Lawsonspad

De bibliotheek

Op zoek naar rapportages of andere documenten?

De bibliotheek vind je hier.

Modelbestek BGT

Het modelbestek is een hulpmiddel voor bronhouders van de BGT. Zij kunnen dit bestek gebruiken als onderdeel van de inkoop van bijhoudings-werkzaamheden. Het bestek beoogt een duidelijke beschrijving te bieden van de volgende aspecten:

  • de eisen die gesteld worden aan de werkzaamheden;
  • de werkprocessen die gevolgd moeten worden;
  • de controles die door de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd.

Het modelbestek geeft inhoudelijke eisen voor de bijhouding van de BGT.

  • Het achtergrondartikel lees je hier.
  • Download het modelbestek als zip-file hier.