SAMENWERKEN


Samen maken we de BGT. Samen bepalen we de kaders. Samen stimuleren we het gebruik.

Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt rondom de samenwerking. Mis je iets? Laat het ons weten.

Zeeland, 2 juli 2009; 
De Pijlerdam in de Oosterschelde tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is de grootste waterkering van Nederland.
foto Peter Elenbaas/HH

Werkafspraken


In het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) worden regelmatig knelpunten in de bijhouding van de BGT besproken waar oplossingen voor worden gezocht. De stuurgroep Productie, welke gaat over veranderingen in de productieketen van bronhouder tot gebruiker, wordt gevraagd om deze afspraken te bekrachtigen. Uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn de praktische werkafspraken die de bronhouders in hun community wensen toe te passen.

Lees de werkafspraken hier.

Contactgegevens landelijke bronhouders

Rijkswaterstaat (RWS): BGT@RWS.nl

Prorail: BGT@prorail.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): BGTleveringen@RVO.nl

Ministerie van Defensie: jan.asperdt@rijksoverheid.nl en jos.brouwer@rijksoverheid.nl

Enkhuizen, 24-06-2009
Aquaduct over de Markerwaarddijk.
Almere, 22 februari 2018. Windmolens aan het Lawsonspad

De bibliotheek

Op zoek naar rapportages of andere documenten?

De bibliotheek vind je hier.

Modelbestek BGT

Het modelbestek is een hulpmiddel voor bronhouders van de BGT. Zij kunnen dit bestek gebruiken als onderdeel van de inkoop van bijhoudings-werkzaamheden. Het bestek beoogt een duidelijke beschrijving te bieden van de volgende aspecten:

  • de eisen die gesteld worden aan de werkzaamheden;
  • de werkprocessen die gevolgd moeten worden;
  • de controles die door de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd.

Het modelbestek geeft inhoudelijke eisen voor de bijhouding van de BGT.

  • Het achtergrondartikel lees je hier.
  • Download het modelbestek als zip-file hier.