OPERATIONEEL OVERLEG BRONHOUDERS

Het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) is een commissie die de operationele afspraken vastlegt voor de onderlinge samenwerking tussen de bronhouders. Het bureau SVB-BGT geeft samen met het OOB richting aan deze samenwerkingsafspraken en het bestuur neemt hierover vervolgens de besluiten.

Wij vinden het van groot belang dat de achterban van het OOB meekijkt en input geeft op de onderwerpen die besproken worden. Via uw vertegenwoordiger in het OOB kunt u uw opmerkingen aandragen.

De vergaderstukken van het OOB vindt u hier.

Ad Balemans
Ad Balemans

Gemeente Maastricht

Logo Onbekende foto
Jos Brouwer

Rijksoverheid

Ulfert Huizinga
Ulfert Huizinga

Gemeente De Wolden/Hoogeveen

Logo Onbekende foto
Yvonne Menten

Waterschap De Dommel

Logo Onbekende foto
Piet Meijer

Rijksoverheid

 

Arjan Offerhaus
Arjan Offerhaus

Waterschap Hollandse Delta

Erik van Ooyen
Erik van Ooyen

Provincie Zuid-Holland

Ruud Puppels
Ruud Puppels

ProRail

Logo Onbekende foto
Peter Roeling

Gemeente Den Haag

rob van der schoot
Rob van der Schoot

RWS

Erwin van Veen
Erwin van Veen

Gemeente Zwartewaterland

Roelof van der Wal
Roelof van der Wal

RVO

Logo Onbekende foto
Rob van der Wielen

Gemeente Den Haag

Logo Onbekende foto
Janneke de Zwaan

VNG

 

Meer informatie over de leden van het OOB? Klik hier voor het smoelenboek.