OPERATIONEEL OVERLEG BRONHOUDERS

Het OOB is een vertegenwoordiging van de achterban van alle bronhouders van de BGT, die met elkaar richting geven aan samenwerkingsafspraken tussen bronhouders van de BGT. Het OOB richt zich daarbij op de landelijke hoofdlijn en geeft daarbij ook de vrijheid aan die regio’s hebben om specifiekere afspraken te maken. Het OOB is een werkgroep die haar opdrachten van het Bronhouders Overleg krijgt en het Bronhouders Overleg adviseert over inhoudelijk onderwerpen. Het Operationeel Overleg Bronhouders BGT kent de volgende samenstelling:

1 deelnemer namens elke landelijke bronhouder,

4 deelnemers namens gemeenten,

2 deelnemers namens waterschappen en

2 deelnemers namens provincies.

De deelnemers van regionale bronhouders worden uitgevraagd via de koepels van deze organisaties: VNG (GGB-Noord, Oost, Zuid en West), Unie van Waterschappen en IPO.

Taken OOB:

  • Vertegenwoordigen van de bronhouders in operationele overleggen binnen de BGT-Governance;
  • Communiceren van en adviseren over de over besproken onderwerpen richting BO en de regio’s;
  • Bespreken van inhoudelijke vragen vanuit de Regio’s die vragen om een landelijke werkwijze/ richtlijn.

Wij vinden het van groot belang dat de achterban van het OOB meekijkt en input geeft op de onderwerpen die besproken worden. Via uw vertegenwoordiger in het OOB kunt u uw opmerkingen aandragen.

De contactgegevens van het OOB zijn: secretariaat@svb-bgt.nl.

Zie hier de kalender voor de geplande vergaderdata van het OOB.

Agendapunten (en stukken) uiterlijk 14 dagen van tevoren aanleveren!

De notulen van het Operationeel Overleg Bronhouders vindt u hier.

Kees Brondijk
Kees Brondijk

Voorzitter / Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

foto martijn
Martijn Nijhout

Provincie Noord-Holland

Portret_Edo
Edo op den Dries

ICT / Gemeente Barneveld

Kevin van Dijk
Kevin van Dijk

LNV/RVO

 

Ruud Puppels
Ruud Puppels

ProRail

Annemarie van Gelder
Annemarie van Gelder

Kwaliteit / RWS

 

foto_JB
Jos Brouwer

Ministerie van Defensie

Eigenterrein
Yvonne Menten

Regio aanspreekpunt / Waterschap De Dommel

portret-Jos-door-Rick
Jos Burgers

Gemeente Den Haag

sv
Sander Verdonk

Regio aanspreekpunt / Provincie Zuid-Holland

Balemans A
Ad Balemans

Gemeente Maastricht

Foto
Leendert de Ruiter

Hoogheemraadschap van Rijnland / Plaatsvervangend voorzitter