OPERATIONEEL OVERLEG BRONHOUDERS

Het OOB is een vertegenwoordiging van de achterban van alle bronhouders van de BGT, die met elkaar richting geven aan samenwerkingsafspraken tussen bronhouders van de BGT. Het OOB richt zich daarbij op de landelijke hoofdlijn en geeft daarbij ook de vrijheid aan die regio’s hebben om specifiekere afspraken te maken. Het OOB is een werkgroep die haar opdrachten van het Bronhouders Overleg krijgt en het Bronhouders Overleg adviseert over inhoudelijk onderwerpen. Het Operationeel Overleg Bronhouders BGT kent de volgende samenstelling:

1 deelnemer namens elke landelijke bronhouder,

4 deelnemers namens gemeenten,

2 deelnemers namens waterschappen en

2 deelnemers namens provincies.

De deelnemers van regionale bronhouders worden uitgevraagd via de koepels van deze organisaties: VNG (GGB-Noord, Oost, Zuid en West), Unie van Waterschappen en IPO.

Taken OOB:

  • Vertegenwoordigen van de bronhouders in operationele overleggen binnen de BGT-Governance;
  • Verzorgen van de communicatie over besproken onderwerpen richting BO en de regio’s;
  • Bespreken van inhoudelijke vragen vanuit de Regio’s die vragen om een landelijke werkwijze/ richtlijn.

Wij vinden het van groot belang dat de achterban van het OOB meekijkt en input geeft op de onderwerpen die besproken worden. Via uw vertegenwoordiger in het OOB kunt u uw opmerkingen aandragen.

De contactgegevens van het OOB zijn: secretariaat@svb-bgt.nl.

Geplande vergaderdata OOB in 2021:

29 november

Geplande vergaderdata OOB in 2022:

18 januari

24 februari

7 april

10 mei

9 juni

16 augustus

6 oktober

3 november

8 december

Agendapunten (en stukken) uiterlijk 14 dagen van tevoren aanleveren!

Kees Brondijk
Kees Brondijk

Voorzitter / Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

jelleg
Jelle Gulmans

Secretaris / Provincie Noord-Holland

Portret_Edo
Edo op den Dries

ICT / Gemeente Barneveld

Kevin van Dijk
Kevin van Dijk

LNV/RVO

 

Ruud Puppels
Ruud Puppels

ProRail

Vincent Kreileman
Vincent Kreileman

Kwaliteit / RWS

 

foto_JB
Jos Brouwer

Ministerie van Defensie

Eigenterrein
Yvonne Menten

Regio aanspreekpunt / Waterschap De Dommel

PeterR
Peter Roeling

Gemeente Den Haag

sv
Sander Verdonk

Regio aanspreekpunt / Provincie Zuid-Holland

Balemans A
Ad Balemans

Gemeente Maastricht

olaflem
Olaf Lem

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden