Ieder (actueel en meetbaar) pand in de BAG heeft een relatie met een pand in de BGT (uitgezonderd ondergrondse panden)


Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingIeder (actueel en meetbaar) pand in de BAG heeft een relatie met een pand in de BGT (uitgezonderd ondergrondse panden)
NummerKS-03
Oorsprong signaleringIMGeo Objectenhandboek -inwinningsregels pand
IndicatorActuele panden die voorkomen in de BAG maar ontbreken in de BGT
IntervententiewaardeNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageBGT PAND ontbreekt Kwaliteitsdashboard BGT
Uitleg metingToelichting Kwaliteitsdashboard

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.