Iedere openbare ruimte in de BAG heeft een relatie met een OpenbareRuimteLabel in de BGT


Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingIedere openbare ruimte in de BAG heeft een relatie met een OpenbareRuimteLabel in de BGT
NummerKS-04
Oorsprong signaleringcatalogus BGT + catalogus BGT (namen)
IndicatorOpenbare ruimten die voorkomen in de BAG maar ontbreken in de BGT
IntervententiewaardeNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageBGT ORL ontbreekt Kwaliteitsdashboard BGT
Uitleg metingToelichting Kwaliteitsdashboard

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.