Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder, die over dit object het beheer voert


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingEen object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder, die over dit object het beheer voert
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE-07
Norm100%
Oorsprong eisGegevenscatalogus BGT 1.2 - attribuut bronhouders
Indicator 1 Objecten van de bronhouder die zijn gelegen buiten het eigen bronhoudergebied
Interventiewaarde 1100% (waarbij uitgezonderde zwerfobjecten niet worden meegeteld)
Indicator 2Objecten van een andere bronhouder die zijn gelegen binnen het eigen bronhoudersgebied
Interventiewaarde 2 100% (waarbij uitgezonderde zwerfobjecten niet worden meegeteld)

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageIndicator 1: Aantal zwerfobjecten (Kwaliteitsdashboard BGT)
Indicator 2: Zwerfobjecten omgekeerd (Kwaliteitsrapportage BGT)
Uitleg meting De uitleg over indicator 1 is beschreven in de toelichting Kwaliteitsdashboard. objecten van een bronhouder doorgaans binnen (een buffer op) het eigen bronhoudergebied zijn gelegen. De objecten die buiten (een buffer op) het eigen bronhoudergebied liggen, een "zwerfobject" genoemd, worden gerapporteerd in de indicator "Zwerfobjecten" in het BGT Kadaster Kwaliteitsdashboard. Deze objecten zijn zwerfobjecten van andere bronhouder binnen uw bronhoudersgebied. Dit wijst mogelijk op een fout in de BGT-registratie.

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeadviseerd wordt om in het geval voor duidelijke onjuistheden contact op te nemen met de betreffende bronhouder om gezamenlijk af te spreken hoe de onjuiste informatie zal worden gecorrigeerd.
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.