Aandachtspunten kwaliteitsrapportages en terugmeldingen

Bericht van het Kadaster Aanpassing signaalindicator ‘BAG-BGT statusconflicten’ (herhaling) BGT en BAG moeten in samenhang bijgehouden worden. Er is daarom…

Lees meer

Bronhouders beschrijven wensen doorontwikkeling kwaliteitsrapportages

Op dit moment bestaan er verschillende instrumenten voor rapportage over de ontwikkeling van de kwaliteit van gegevens in de BGT….

Lees meer

Met de voeten in de klei…

Wie zijn jullie, voor welke BGT-bronhouder(s) werk je en wat is je rol ten aanzien van de BGT? Wij zijn…

Lees meer

Aanpassing signaalindicator ‘BAG-BGT statusconflicten’

Bericht van het Kadaster Aanpassing signaalindicator ‘BAG-BGT statusconflicten’ Er wordt een aanpassing doorgevoerd op de signaalindicator ‘BAG-BGT statusconflicten’. In de…

Lees meer

Nieuwe URL voor BGT kwaliteitsrapportages (op Tableau)

Bericht van het Kadaster Nieuwe URL voor BGT kwaliteitsrapportages (op Tableau) De nieuwe kwaliteitsgegevens per 1 januari 2024 zijn intussen…

Lees meer

Aanpassing Verbeter de Kaart

Bericht van het Kadaster Aanpassing Verbeter de Kaart Tijdens de SVB-BGT contactdagengaven bronhouders aan het jammer te vinden als melders…

Lees meer

Nieuwe signaalindicator ‘Onwaarschijnlijke auto(snel)wegen’

Er is een nieuwe signaalindicator  ‘Onwaarschijnlijke auto(snel)wegen’. Deze is een combinatie van de twee eerder bestaande indicatoren ‘Autoweg korter 1km’…

Lees meer

Uitzonderingen via Microsoft Forms

Uitzonderingen worden sinds kort via een Microsoft Form opgevoerd in plaats van een Google-doc. Deze omzetting is gedaan op verzoek…

Lees meer

Aanpassing BGT Kwaliteitsdashboard

Met ingang van peildatum 1 december 2023 wordt er in de details van de rapportage ‘Pand ten onrechte geen huisnummer’…

Lees meer

In januari 2024 vindt er een opschoonronde plaats op inactieve BRAVO-accounts

BRAVO-accounts zijn persoonsgebonden. In verband met de bescherming van persoonsgegevens willen wij de gegevens uit de BRAVO-accounts niet langer bewaren…

Lees meer