SVB-BGT werkt samen aan betrouwbare en relevante grootschalige topografie voor iedereen in Nederland

13 mei 2024

Het Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT bestaat dit jaar al tien jaar. Toen de Stichting opgericht werd, leek het haast een onmogelijke opgave om met zo veel verschillende organisaties samen een landsdekkende grootschalige topografische kaart van heel Nederland op te bouwen. De Stichting was het bindmiddel om de BGT in goede onderlinge samenwerking tot stand te laten komen en te beheren, en als bronhouders elkaar goed te kunnen vinden. Dit doel hebben we gezamenlijk tot uitvoering gebracht, tijdens de totstandkoming van de BGT met de inzet ons Bureau SVB-BGT, en nu, in de beheerfase, als community van bronhouders.

Een tienjarig bestaan vraagt om een visie voor de komende periode! Waar willen we met elkaar heen als het gaat om bronhouderschap, governance, datamodel, uniformiteit en nieuwe inwintechnieken? Vertegenwoordigers vanuit de zeven Bronhouder-organisaties onderzochten dat met elkaar. We troffen elkaar in het voorjaar van 2024 tijdens een aantal sessies in het LEF future Center van Rijkswaterstaat en gingen het gesprek aan over onze gemeenschappelijke BGT-toekomst.

Bronhouderschap

De zeven bronhoudergeledingen van de BGT kennen grote onderlinge verschillen, maar er is nog steeds méér dan genoeg dat ons met elkaar verbindt op BGT-gebied.

Nu presenteren we de visie SVB-BGT 2024-2030.

Lees in het verslag of in een beknopte presentatie hoe we streven naar:

  • een flexibeler bronhouderschap,
  • een goede governance waarbij financiering structureel is vastgelegd,
  • een informatiemodel dat aan de eisen van de tijd voldoet en met de tijd mee kan
  • landelijke uniformering
  • en een verdergaande samenwerking op nieuwe inwintechnieken

Het is een flink stuk geworden, waarin behalve de visie ook de eerste stappen uiteengezet staan die we willen gaan zetten.

Dank aan het bestuur SVB-BGT voor het vertrouwen, de leden van BO, OOB en overige BGT-collega’s die hebben bijgedragen aan de visie en alvast dank aan iedereen die een bijdrage gaat leveren aan de toekomst van de BGT!

Heidi van der Vloet, voorzitter Bronhoudersoverleg SVB-BGT