Nieuwe signaalindicator ‘Onwaarschijnlijke auto(snel)wegen’

21 dec 2023

Er is een nieuwe signaalindicator  ‘Onwaarschijnlijke auto(snel)wegen’. Deze is een combinatie van de twee eerder bestaande indicatoren ‘Autoweg korter 1km’ en ‘Snelweg korter 1km’. Deze twee zijn hiermee komen te vervallen. Ook de indicatoren ‘Snelweg niet RWS’, ‘Snelweg niet asfalt’ en ‘Spoorbaan zonder spoor’ zijn komen te vervallen. Hiermee zijn nu alle indicatoren in de Kwaliteitsrapportage BGT gereviewed en waar nodig herzien.