Met de voeten in de klei…

16 mei 2024

Kun je jezelf voorstellen, vertellen voor welke BGT-bronhouder(s) je werkt en welke rol je vervult met betrekking tot de BGT?
Ik ben Thomas van Offeren en werk voor de gemeente Haarlemmermeer. Mijn rol binnen de BGT omvat onderzoek naar methoden om de datakwaliteit van de registratie te meten. Hoewel begrippen zoals Actualiteit, Betrouwbaarheid, en Compleetheid vaak genoemd worden, blijft het vaak vaag hoe deze precies te meten zijn. Dit heeft me ertoe gebracht de Hexagonvolledigheidscheck te ontwikkelen.

Welke producten worden door jou of jouw organisatie ontwikkeld en wat kun je hierover vertellen?
Met de Hexagonvolledigheidscheck onderzoek ik heel nauwkeurig, steekproefsgewijs, een deel van het bronhoudersgebied om op basis van die steekproef een uitspraak te doen over het geheel. Het bronhoudersgebied wordt opgedeeld in zeshoekige Hexagons en het BGT-extract van het objecttype dat onderzocht moet worden; bijvoorbeeld “Bomen” of “Palen van het type: Lichtmast”, wordt ingeladen in een GIS-applicatie zoals QGIS. Vervolgens wordt een steekproef van 3% van de hexagontegels genomen, waarbij elke tegel handmatig wordt geanalyseerd om de volledigheid van de dataset binnen de hexagontegel te beoordelen. Door de resultaten uit de steekproef te extrapoleren naar het geheel kan een inschatting gemaakt worden van de volledigheid van de totale dataset.

Voorbeeld van een projectgebied (rood omlijnd) met daarin de hexagons. Groen moet nog gebeuren, paars is reeds beoordeeld.

Voorbeeld van een ontbrekende ‘paal’ (blauwe diamant). Groene driehoeken zijn objecten in de registratie, de diamant is geconstateerd als ontbrekend object binnen de hexagon.

Merk op dat het niet direct een ‘fout’ of onvolledigheid in de BGT-registratie is, omdat het een paal voor veldverlichting betreft. Hier ga je dus met elkaar het gesprek aan ‘wat een Paal’ is en welke Palen wél en welke níet in de registratie opgenomen moeten worden. Geldt een: “Mast bestemd voor het dragen van een of meer verlichtingsarmaturen” ook voor veldverlichting? Is dan de centrale vraag rondom de Volledigheidscheck.

Wat zijn de toekomstverwachtingen voor dit product?
Door serieus werk te maken van de Hexagonvolledigheidscheck legt een bronhouder eigenlijk ook al een basis voor een (aanvullend) trainingsmodel voor Kunstmatige Intelligentie. Door zelf 3% heel nauwkeurig te classificeren kan de computer de overige 97% van het bronhoudersgebied op zich nemen met behulp van Computer Vision technologie.

 

Wat wil je nog kwijt aan de lezers van de nieuwsbrief?
Ik vergelijk het beheer van de basisregistratie graag met een koekjesfabriek. Wanneer we in de winkel een pak koekjes kopen willen we graag dat de hoeveelheid en de inhoud overeenkomt met wat er op de verpakking staat. Bij de BGT streven we naar een vergelijkbare betrouwbaarheid en volledigheid in onze dataset. We willen geen misclassificaties van objecten (een lichtmast dat per ongeluk als boom is geclassificeerd) en we willen niet dat er objecten in de dataset ontbreken die er in werkelijkheid wel zijn. Daarom is het belangrijk dat we beginnen met het meetbaar maken van de volledigheid van de datasets onder ons beheer.