Met de voeten in de klei…

16 jan 2024

Wie zijn jullie, voor welke BGT-bronhouder(s) werk je en wat is je rol ten aanzien van de BGT?
Wij zijn Jos Brouwer en Caja van der Woude en zijn als Rijksvastgoedbedrijf gemandateerd bronhouder van de BGT voor het ministerie van Defensie op hun terreinen; kazernes, vliegbases, marinebasis Den Helder, munitiecomplexen, schietbanen, en meer.

Om de BGT actueel te houden hebben we nauw contact met de medewerkers op de defensieterreinen, doen wij inspecties, verzorgen we landmeetkundige opdrachten, verwerken we mutaties en zorgen we voor beschikbaarheid van de gegevens.

De gegevens worden intern beschikbaar gesteld via een raadpleegviewer, via bestandsleveringen en via kaartproducten.

Omdat het Rijksvastgoedbedrijf een landelijke organisatie is met beheermedewerkers verdeeld over het land proberen wij uniformiteit af te spreken; uniformiteit gedurende het gehele proces van inwinnen tot beheer tot verstrekken. Wanneer tijdens het beheer onjuistheden ontstaan proberen wij deze op te lossen om het beheerproces te continueren en de kwaliteit hoog te houden.

Welke producten maak je of maakt jouw organisatie? En wat kan je hier over vertellen? Denk dan aan:
Hoe maak je ze?
BGT-producten bij het Rijksvastgoedbedrijf bestaan uit een raadpleegviewer, bestanden en analoge kaarten. Bestanden en kaarten worden aangeboden in verschillende formaten en in verschillende verschijningsvormen.

In welke processen worden deze toegepast?

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de gebouwen en gronden van Defensie en is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding daarvan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de producten, zowel de viewer, als de bestanden, als de analoge kaarten.

De BGT dient ook als basis voor het beheer van de panden en bouwwerken in de kernregistratie vastgoed. Hier zijn installaties aan gekoppeld die gekeurd worden.

Toezichthouders die op de terreinen rondlopen en zien waar de gegevens niet juist zijn, geven dit door aan hun contactpersonen bij het Rijksvastgoedbedrijf, waarna mutatieverzoeken bij ons terecht komen en worden opgepakt om de BGT actueel te houden

Welke meerwaarde biedt dit?

Het gebruik van de gegevens uit de BGT door verschillende gebruikers, zowel intern als extern, zorgt voor terugmeldingen waarmee we de gegevens actueel kunnen houden. Wij lopen zelf niet dagelijks over de terreinen of missen informatie vanuit projecten waardoor we ook afhankelijk zijn van die terugmeldingen om de kwaliteit van de BGT hoog te houden.

Ook de Kwaliteitsrapportages BGT van het Kadaster zijn een goede bron om de gegevens in de BGT te verbeteren. Zo hebben wij afgelopen jaar aandacht besteed aan verschillende kwaliteitsindicatoren: ORL niet gemeentelijke bronhouder, Perron niet aan spoorbaan, Dubbele lijnobjecten en vooral Geometrieverschil pand BGT-BAG.

Hoe vaak worden ze gebruikt?

Intern wordt de raadpleegviewer dagelijks gebruikt. Van bestanden en kaarten is de frequentie van het gebruik lastiger aan te geven. Wekelijks komen leververzoeken binnen voor kaartmateriaal, dus dit wordt ook regelmatig gebruikt.

Welke toekomst verwachtingen heb je bij dit product?

Intern moet de BGT nog meer als basis gebruikt gaan worden voor onze beheeromgevingen zoals groenbeheer en wegbeheer. Een online platform ter vervanging van standaard kaartmateriaal en een intuïtievere raadpleegviewer kunnen hier aan bijdragen.

Tips:

  • Denk aan 5-10 regels per aandachtspunt
  • Gebruik waar mogelijk plaatjes ter illustratie