Aandachtspunten kwaliteitsrapportages en terugmeldingen

15 feb 2024

Bericht van het Kadaster

Aanpassing signaalindicator ‘BAG-BGT statusconflicten’ (herhaling)

BGT en BAG moeten in samenhang bijgehouden worden. Er is daarom een aanpassing doorgevoerd op de signaalindicator ‘BAG-BGT statusconflicten’. In de huidige indicator wordt de status van BAG-panden vergeleken met actuele BGT-panden (bijvoorbeeld pand-gesloopt komt nog voor in de BGT). Daar is nu aan toegevoegd de status van BAG-panden met vervallen BGT-panden (bijvoorbeeld pand met status sloopvergunning verleend die al niet meer in de BGT voorkomt). We hadden verwacht dat er hierdoor maar enkele bevindingen bij zouden komen. Het blijkt echter om een verdubbeling van het aantal te gaan (wat natuurlijk per bronhouder erg kan verschillen). Uit een korte steekproef blijkt dat dit vaak achterstallig werk in de BAG is. We willen u daarom adviseren om deze bevindingen samen met uw BAG-beheerder op te pakken. Deze aanpassing is in de rapportage van 1 februari 2024 doorgevoerd.

Kwaliteitsprioriteiten in de Kwaliteitsdashboards

Voor 2024 zijn de onderstaande kwaliteitsprioriteiten afgesproken. Deze zijn ook terug te vinden in het jaarplan kwaliteit BGT op de webpagina Kwaliteitsprioriteiten van Zicht op Nederland (ZoN).

Landelijke prioriteiten:

Bij de landelijke prioriteiten ligt de focus in 2024 op het wegwerken van situaties waarin al geruime tijd niet wordt voldaan aan kwaliteitseisen (oude gevallen). Deze situaties blijven de scoringspercentages op bepaalde indicatoren negatief beïnvloeden en bemoeilijken het risicogericht toezicht op bronhouders die op dit moment niet in control zijn. De aandacht richt zich in 2024 op de volgende indicatoren:

  • Werkvoorraad na 18 maanden niet afgehandelde terugmeldingen (terugmeldingen van voor 2022);
  • Panden die geen geldend pandidentificatienummer uit de BAG bevatten (opgenomen voor 2023);
  • Openbare ruimte labels zonder unieke verwijzing naar BAG (opgenomen voor 2023).

In de Kwaliteitsdashboards BGT vindt u deze indicatoren, maar dan voor alle bevindingen. U kunt dus hiermee al aan de slag. Kadaster ontwikkelt op dit moment drie indicatoren met alleen de ‘oude’ bevindingen die in 2024 opgelost moeten zijn. Wij streven ernaar om deze indicatoren per 1 april in het dashboard voor bronhouders beschikbaar te hebben.

Individuele prioriteiten:

  • BGT- en BAG-pandgeometrieverschillen; Deze zijn terug te vinden in de Kwaliteitsrapportage BGT onder de opties kwaliteitssignalen-panden.

Gebruik statussen bij afhandelen terugmeldingen

Tijdens de SVB-BGT contactdagen hebben wij het gebruik van de verschillende statussen in de Beheerapplicatie terugmeldingen besproken. U kunt een terugmelding afhandelen met de status ‘afgerond’ of ‘afgewezen’ (of ‘spam’). We zien nu dat terugmeldingen regelmatig de status ‘afgerond’ krijgen terwijl ze eigenlijk de status ‘afgewezen’ hadden moeten krijgen. Het verschil tussen beide is dat:

  • Met de status ‘afgerond’ voert u daadwerkelijk een mutatie door in de LV.

Daarnaast vragen wij u deze status pas aan te geven wanneer u daadwerkelijk de mutatie in de LV heeft doorgevoerd. We zien nu dat deze status regelmatig voorafgaand aan de mutatie alvast wordt aangegeven. Melders zien dan een afgeronde terugmelding maar nog geen wijziging in de BGT. Dat is onduidelijk en vervelend voor de melder.

  • Met de status ‘afgewezen’ geeft u aan geen wijziging door te voeren in de LV.

Wij merken dat bronhouders het soms niet zo vriendelijk vinden om een melding af te wijzen. Maar met een goede duidelijke toelichting, waarom u tot dit besluit bent gekomen, is dit helemaal niet het geval. We zien nu dat een toelichting niet altijd wordt aangegeven, en dan heeft de melder geen idee waarom u de melding afwijst. Ook dat is vervelend.

Graag ook een toelichting bij een anonieme terugmelder, want zij bekijken meestal wel wat er met hun terugmelding is gedaan.

Historische terugmeldingen bekijken

Een bestaande maar nog niet zo bekende functie van de Beheerapplicatie terugmeldingen is het exporteren van een Terugmeldinghistorie. U vindt deze optie rechtsboven in het scherm onder “Mijn organisatie”. Hiermee kunt u historische terugmeldingen binnen een door u gewenst datumbereik exporteren als CSV file. Advies hierbij is om vanwege performance, de periode niet te groot te nemen.

Gebruik van Uitzonderingen

Bronhouders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BGT. Daarmee zijn ze ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitzonderingen die worden aangegeven.

Sinds enige tijd werken we binnen de Kwaliteitsrapportage BGT met een nieuw formulier voor het doorgeven van uitzonderingen. Via een korte steekproef hebben we bekeken of het proces met dit nieuwe formulier goed werkt. We hebben daarbij vier constateringen gedaan.

  1. In de Kwaliteitsrapportage BGT moet u bij de uitzondering met een toelichting aangeven waarom het een uitzondering betreft. De toelichting is bedoeld om vast te leggen waarom u een bevinding wilt uitzonderen. Deze teksten worden echter niet gelezen of beoordeeld. In de steekproef blijken hier nog wel eens vragen of opmerkingen geplaatst te worden. Dat heeft geen enkele zin omdat deze opmerkingen dus niet actief gelezen worden.
  2. We zien dat er soms een uitzondering op de verkeerde indicator wordt aangegeven. Ook dit heeft geen enkel nut. Een geautomatiseerd proces zal de uitzondering alleen met de juiste combinatie object-ID en indicator toepassen.
  3. Ook zien we dat bevindingen uitgezonderd worden en tegelijkertijd ook gemuteerd worden. Wij vermoeden dat u het lijstje op nul wilt krijgen. Dat is echter dubbel werk. Wanneer u een uitzondering aangeeft zal deze toch pas de volgende maand in de rapportage doorgevoerd worden (en dan is het door de mutatie ook geen bevinding meer).
  4. Als laatste zien we in de steekproef dat er in een aantal gevallen geen correcte toelichting is gegeven, zoals ‘wij hebben geen dubbele puntobjecten’ terwijl deze er in de LV BGT wel degelijk zijn. Uitzonderingsmarkeringen zijn alleen bedoeld voor situaties die niet fout zijn.