Bronhouders beschrijven wensen doorontwikkeling kwaliteitsrapportages

18 jan 2024

Op dit moment bestaan er verschillende instrumenten voor rapportage over de ontwikkeling van de kwaliteit van gegevens in de BGT. Het kwaliteitsdashboard BGT (toegankelijk voor bronhouders via Mijn Kadaster) is bedoeld ter ondersteuning van de bronhouders in hun dagelijkse werk. Enkele meer projectmatige indicatoren en verschillende indicatoren die momenteel niet kunnen worden opgenomen in het kwaliteitsdashboard zijn verwerkt in kwaliteitsrapportages in een Tableau omgeving (open toegankelijk). Ten behoeve van de gezamenlijke kwaliteitszorg vanuit SVB-BGT wordt daarnaast door het Kadaster maandelijks een rapportage in Excel aangeleverd.

Bronhouders hebben nadrukkelijk de behoefte om de verschillende rapportages zoveel mogelijk in één omgeving te tonen dan wel te zorgen dat die daar kunnen worden gegenereerd. Er is echter al enkele jaren geen ontwikkelcapaciteit beschikbaar om het kwaliteitsdashboard BGT aan te passen. De hoop en verwachting is dat daar de komende periode langzamerhand verandering in gaat komen. Om te zorgen dat de ontwikkelcapaciteit zo goed mogelijk wordt ingezet op de onderwerpen die bronhouders belangrijk vinden, heeft SVB-BGT vanuit haar rol voor de gezamenlijke kwaliteitszorg voor de BGT het initiatief genomen om de wensen ten aanzien van vernieuwde rapportages vroegtijdig in beeld te brengen.

Deze wensen zijn beschreven in het document: Wensenoverzicht opzet kwaliteitsrapportages BGT voor bronhouders. In dit document, dat is vastgesteld in het bronhoudersoverleg, zijn drie soorten rapportages beschreven:

  • rapportages ten behoeve van de kwaliteitszorg door individuele bronhouders
  • rapportages ten behoeve van de gezamenlijke kwaliteitszorg vanuit SVB-BGT
  • rapportages ten behoeve van verantwoording binnen de BGT governance

Dit wensenoverzicht vormt wat betreft de bronhouders het startpunt voor een (agile) ontwikkel- of configuratieproces samen met het ontwikkelteam van Kadaster.

Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van dit document, dan kun je die mailen naar secretariaat@svb-bgt.nl onder vermelding van “wensenoverzicht kwaliteitsrapportages”.