Wat is jouw mening over de BGT?

16 mei 2024

Hierbij nodigen wij je uit voor het evaluatieonderzoek Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze enquête maakt deel uit van de evaluatie van de wet- en regelgeving voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze evaluatie en toezending van de resultaten aan de Tweede Kamer.

BZK heeft Statisfact opdracht gegeven dit evaluatieonderzoek uit te voeren. Jouw deelname aan dit onderzoek is van groot belang. Het geeft ons zicht op hoe effectief en efficiënt de BGT-wetgeving in de praktijk is. Door deel te nemen krijgen wij inzicht in het gebruik, de kwaliteit en toegevoegde waarde van de BGT. Ook stelt het ons in staat om eventuele knelpunten te identificeren en mogelijke verbeteringen voor te stellen.

Doe mee aan de enquête zodat we samen de BGT kunnen verbeteren
Klik op deze link en vul de enquête in. Je hebt ongeveer 15 minuten nodig om de vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot en met dinsdag 11 juni.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?
Deelname aan het onderzoek is anoniem. Het onderzoeksbureau Statisfact verzamelt en verwerkt de gegevens in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vragen?
Mocht je vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met Statisfact via research@statisfact.nl o.v.v. Evaluatieonderzoek BGT.

Alvast hartelijk dank voor je hulp!