Vijf vragen aan….. september22

September 2022

Deze maand vijf vragen aan Kevin van Dijk, werkzaam als adviseur GEO bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kevin is te bereiken op: kevin.vandijk@rvo.nl

 

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

Binnen RVO zit een team van circa 20 medewerkers dagelijks de BGT te controleren op actualiteit en kwaliteit. Voor zowel de BGT-keten als de agrarische ondernemers is het van belang dat het agrarisch areaal in de BGT zo actueel mogelijk is. Om dit te bewerkstelligen wordt door RVO ingezet op meerdere sporen. Relaties kunnen tijdens de Gecombineerde Opgave jaarlijks aangeven waar het topografisch perceel niet klopt, en er dus een mutatie heeft plaatsgevonden. Deze overschrijding wordt door een medewerker van RVO gecontroleerd en waar nodig gekarteerd op basis van de meest recente Hoge Resolutiefoto die geleverd wordt door Beeldmateriaal Nederland. Daarnaast wordt ook elk jaar gebruik gemaakt van geautomatiseerde mutatieherkenning op basis van AI. Dit doen we in samenwerking met Geronimo.AI. Zij leveren jaarlijks een bestand aan RVO waar zich volgens de algoritmes naar hoge waarschijnlijkheid een mutatie in het perceel  bevindt. Dit wordt dan vervolgens handmatig gecontroleerd door een medewerker van RVO.

 

Vraag 2: Welke kwaliteits- en ICT aspecten vinden jullie belangrijk?

Voor RVO is het van belang dat de geometrie van het perceel in de BGT juist en actueel is. Binnen RVO is een koppeling gebouwd tussen de BGT en ons referentieregister. Agrarische ondernemers baseren hun intekening (bedrijfspercelen) hierop, en worden hier uiteindelijk op uitbetaald. Elke afwijking van de werkelijkheid, en het gaat daarbij om vaak om vierkante meters, leidt tot frustratie bij relaties, juridische procedures en achteraf uit te voeren correcties door RVO.

 

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders?

RVO probeert goed bereikbaar te zijn voor alle bronhouders uit de BGT. Dit proberen we bijvoorbeeld door de website van het SVB-BGT. De laatste jaren zijn we druk bezig geweest met een inhaalslag om mutaties en correcties in de BGT te verwerken. Hierdoor heeft RVO intensief contact gehad met de andere bronhouders. In sommige gevallen heeft de gemeente bijvoorbeeld de verwerking voor RVO zelf gedaan. Meer recent heeft RVO, namens het ministerie van LNV, de opdracht gekregen om Landschapselementen op- en aangrenzend aan landbouwareaal vast te leggen en subsidiabel te maken voor het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Hiervoor wordt ook de BGT gebruikt. Om dit te bewerkstelligen was geconstateerd dat er een kwaliteitsslag nodig was op deze landschapselementen in de BGT. Hiervoor hebben we ook de hulp van de andere bronhouders gevraagd. Iedere bronhouder kon deze kwaliteitsslag zelf uitvoeren of de keuze laten dat RVO deze kwaliteitsslag voor de bronhouder ging uitvoeren. Hierdoor hebben we wel samen bereikt dat op 1 oktober 2022 de kwaliteitsslag op landschapselementen voor heel Nederland is afgerond.

 

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

De BGT en het RVO Referentiebestand zijn 1 op 1 gekoppeld. Het is hiermee de basis voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Vanaf 2023 worden dus naast de reguliere landbouwpercelen ook landschapselementen die liggen op, of grenzen aan landbouwareaal subsidiabel.

 

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

Maak als bronhouder zoveel mogelijk gebruik van de BGT! Als we allemaal in onze processen gebruik maken van de BGT, wordt de kwaliteit en actualiteit nog veel beter.

 

Voorgaande bijdragen in deze rubriek zijn:

Mei 22 – Hans Elsinga, Rijksvastgoedbedrijf (Defensie)

April 22 – Bert Huis, RVO

Maart 22 – Edo op den Dries, gemeente Barneveld

November/December 21 – Olaf Lem, HDSR

Oktober 21 – Roelof van der Wal,  Provincie Groningen

September 21 – Roelof Boekhold, Prorail