Maart 2022

Deze maand vijf vragen aan Edo op de Dries, werkzaam als adviseur BGT bij de gemeente Barneveld. Edo is lid van het Operationeel Overleg Bronhouders. Te bereiken op: e.opdendries@barneveld.nl

 

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

Bijhouding van de BGT gaat over verschillende sporen. Centraal bij ons is de meetverzoekenlijst. Terugmeldingen, BAG-meldingen en meldingen vanuit de organisatie (beheerders) komen bij ons op de ‘meetverzoekenlijst’. Deze verzoeken worden óf opgepakt door de eigen landmeter, óf doorgezet naar een aannemer die ter plekke meet, en bij objecten waar niet ter plekke kan worden gemeten laten we luchtfotokartering uitvoeren zodra dat mogelijk is (één keer per jaar)

Vraag 2: Welke kwaliteits- en ICT aspecten vinden jullie belangrijk?

Het wordt steeds belangrijker om bijvoorbeeld bij een splitsing het te wijzigen object niet zomaar te verwijderen, en twee nieuwe op te voeren, maar in ieder geval één object te laten bestaan. We promoten het gebruik van BGT gegevens, en draagvlak hiervoor staat of valt met een goede koppeling.

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders?

We sluiten aan bij bijeenkomsten, en hebben prima contacten met de aangrenzende bronhouders.

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

BGT, BAG en BOR zijn uiteraard al ver geïntegreerd. In Barneveld zijn we bezig met stappen te zetten in data-gedreven werken. We proberen bij iedere geo-gerelateerde datavraag een koppeling te zoeken met BGT-id’s voorzover die gegevens in de BGT te vinden zijn. Nestkasten, parkeerplaatsen, speeltuinen, overal is een link met de BGT.

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

De registratie waar we aan mogen werken word de komende jaren alleen maar belangrijker. We hebben nog maar een fractie van de mogelijkheden die er zijn benut. De SOR zal hier ongetwijfeld een boost aan geven, en de komende jaren hoeven we ons niet te vervelen!

Voorgaande bijdragen in deze rubriek zijn:

November/December 21 - Olaf Lem, HDSR

Oktober 21 - Roelof van der Wal,  Provincie Groningen

September 21 - Roelof Boekhold, Prorail

Augustus 21 - Arjan Levinga, RWS en Jan Bruijn, SVB-BGT

Juli 21 - Jelle Gulmans, Provincie Noord-Holland