September 2021

Deze maand vijf vragen aan Roelof Boekhold, Productmanager bij de afdeling Assetinformatie en Informatie. Te bereiken op: roelof.boekhold@prorail.nl.

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

De bijhouding van de BGT is voor ProRail onderdeel van actueel houden van het assetmanagementsysteem. In het Informatiemodel Spoor (IMSpoor) wordt doorverwezen naar IMBGT/IMGeo. Tussen februari en november worden in vijf perioden luchtopnamen gemaakt van delen van het spoorwegnetwerk. Welke delen worden gevlogen wordt vooral bepaald door de infraprojecten die gereed zijn gekomen. Jaarlijks wordt in totaal 50 tot 60% van het spoorwegnet opnieuw gevlogen.

Vraag 2: Welke kwaliteits- en ICT aspecten vinden jullie belangrijk?

De kwaliteit van de luchtopnamen die we laten maken is erg hoog, veel hoger dan voor de BGT nodig is. Het belangrijkste punt van aandacht is de actualiteit. Nu nog is het streven om een actualiteit te halen van een half jaar, maar over een aantal jaar willen we die verhogen naar een maand.
Wat de ICT betreft is voor ProRail een soepele koppeling met de landelijke voorziening erg belangrijk.

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders?

ProRail heeft te maken met veel collega-bronhouders. Om met elk van hen contact te onderhouden is lastig. Vandaar dat we graag gebruik maken van het systeem van vooraankondigingen. Overigens zijn veel gegevens die we vastleggen openbaar toegankelijk via https://mapservices.prorail.nl. Collega-bronhouders kunnen daaruit putten als zij dat willen.

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

De BGT wordt binnen ProRail vooral gebruikt buiten de spoorzone en voor tal van doeleinden. Daarin verschillen we niet van veel andere grote gebruikers.

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

In het licht van DIS Geo zouden we kunnen kijken of de bijhouding van de BGT niet doelmatiger kan. Technisch en organisatorisch gezien zou het met minder bronhouders kunnen.

Augustus 21 - Arjan Levinga, RWS en Jan Bruijn, SVB-BGT

Juli 21 - Jelle Gulmans, Provincie Noord-Holland