Vijf vragen aan…..

Mei 2022

Deze maand vijf vragen aan Hans Elsinga, werkzaam als Sectiehoofd Ontwikkelen Vastgoed Informatie en Directie Vastgoedbeheer bij de Afdeling Vastgoed Informatiemanagement van Rijksvastgoedbedrijf. Hans is te bereiken op: hans.elsinga@rijksoverheid.nl

 

 

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

Projecten die wijzigingen tot gevolg hebben in het terrein, worden vanuit het project gemeld via een loket bij de sectie “Beheer Geografische Informatie” waarna ze worden onderverdeeld naar de regiomedewerkers. Zij zorgen ervoor dat er een meetopdracht wordt verstrekt bij een ingenieursbureau. Hierna wordt het opgeleverde bestand verwerkt in de beheeromgeving en doorgezet naar de LV.

 

Vraag 2: Welke kwaliteits- en ICT aspecten vinden jullie belangrijk?

In ons PVE (Programma vam Eisen) staat de kwaliteit beschreven waar onze bestanden aan moeten voldoen, dit is dan ook de basis voor de meetopdrachten die het RVB uitzet op de markt. Dit PVE is gebaseerd op IMGEO maar beschrijft daarnaast ook de inwinning voor specifieke defensie gegevens.

 

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders?

Mutaties doen zich meestal voor op het defensieterrein zelf en raken geen omliggende bronhouders.

Als er zaken zijn die raken aan andere bronhouders nemen we daar contact mee op. Zo kan het zijn dat een defensieterrein wordt verkocht waarna het bronhouderschap van dit terrein overgaat naar de gemeente.

 

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

Binnen de organisatie gaat de BGT steeds meer als bron gebruikt worden voor de beheerapplicaties.

 

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

Inmiddels hebben we met zijn allen grote stappen gemaakt en kan de focus steeds meer gericht worden op de kwaliteit en de doorontwikkeling naar de SOR.

 

Voorgaande bijdragen in deze rubriek zijn:

April 22 – Bert Huis, RVO

Maart 22 – Edo op den Dries, gemeente Barneveld

November/December 21 – Olaf Lem, HDSR

Oktober 21 – Roelof van der Wal,  Provincie Groningen

September 21 – Roelof Boekhold, Prorail