Oktober 2021

Deze maand vijf vragen aan Roelof van der Wal, Coördinator bij de afdeling Beheer en Onderhoud van de Provincie Groningen. Roelof is tevens portefeuillehouder ICT in het Bronhoudersoverleg. Te bereiken op: r.vander.wal@provinciegroningen.nl.

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

De provincie Groningen beheert haar wegen en vaarwegen in de BGT. Mutaties komen via diverse bronnen bij het BGT-loket van de provincie binnen. Mutaties ontstaan meestal door reconstructies, groot onderhoud etc aan wegen en kanalen. Kleine mutaties komen via beheerders en verbeterdekaart bij ons BGT loket in de werkvoorraad. Bij de provincie Groningen wordt de BGT geheel door eigen landmeters ingemeten. Niet alleen de verplichte BGT-objecten, maar ook een groot deel van de IMGEO wordt door de provincie ingemeten en verwerkt in de BGT. Door alles zelf in te meten waarborgen we een uniforme kwaliteit van de BGT in ons areaal. Mutaties worden zelf verwerkt middels DgDialog. Het versturen en ontvangen van mutaties is bij de provincie ingericht via het automatisch berichtenverkeer. Dit zorgt voor een juiste afhandeling van mutaties en voorkomt bijv synchroniteitsproblemen met de LV.

Vraag 2: Welke kwaliteits- en ICT aspecten vinden jullie belangrijk?

Voor intern gebruik is een uniforme indeling van onze objecten van belang. Dezelfde type objecten dienen in de gehele provincie hetzelfde geclassificeerd te worden. In het algemeen is het van belang dat de BGT actueel, volledig en uniform bijgehouden wordt. BGT gebruikers moeten kunnen uitgaan dat de BGT voldoet aan de standaarden en eisen die hiervoor opgesteld zijn. Mbt ICT is de ontsluiting van de BGT nog magertjes voor een (verplicht gebruik van) basisregistratie. Gebruikers hebben nu alleen keus uit voor-gedefinieerde WMTS webservices of downloads. Het aanbieden van bijv featureservices zal het gebruiksgemak van de BGT bevorderen.

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders?

In Groningen kennen we elkaar als bronhouders goed en weten wie we moeten bellen als we vragen hebben. Onderlinge afstemming is geen probleem en vaak snel geregeld. Uiteraard zijn we aanwezig bij de regiobijeenkomsten.

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

De BGT wordt voornamelijk gebruikt als bron voor ons areaalbeheer. Alle geometrie van onze beheerobjecten zijn afkomstig uit de BGT. De BGT is ook de bron voor al onze grootschalige topografie (kaarten/tekeningen etc). Daarnaast wordt de BGT ook steeds meer gebruikt voor allerlei analyses in het mobiliteitsdomein(wegenvisie, obstakelvrije zone etc), maar ook voor een verhardings- en groenmonitor.

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

Promoot de BGT! Er zijn nog heel veel mensen die nog nooit van de BGT gehoord hebben en ook geen idee hebben wat je allemaal met de BGT kunt doen.

Voorgaande bijdragen in deze rubriek zijn:

September 21 - Roelof Boekhold, Prorail

Augustus 21 - Arjan Levinga, RWS en Jan Bruijn, SVB-BGT

Juli 21 - Jelle Gulmans, Provincie Noord-Holland