November/December 2021

Deze maand vijf vragen aan Olaf Lem, Senior GIS medewerker bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Olaf is lid van het Operationeel Overleg Bronhouders. Te bereiken op: olaf.lem@hdsr.nl.

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de bijhouding van de BGT volledig uitbesteed aan de ons inliggende gemeenten en een extern ingenieursbureau. Zij meten de BGT voor ons in, doen voor ons de mutatieverwerking en leveren ook aan de LV-BGT. HDSR voert continu controles uit op de registratie conform onze eisen en wensen.

Vraag 2: Welke kwaliteits- en ICT aspecten vinden jullie belangrijk?

HDSR heeft een Programma van Eisen (PvE) waarin we onze wensen en eisen beschrijven voor de bijhouding van de BGT. In het PvE staan de definities (bijvoorbeeld van sluizen, gemalen en stuwen) en regels voor het wel/niet opknippen van waterdelen en de oevers. Wat de ICT betreft stellen we geen eisen aan de software die de gemeenten en het externe ingenieursbureau gebruiken. Ze moeten voldoen aan de algemene kwaliteitseisen van BGT en de aanvullende eisen die in het PvE staan geformuleerd.

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders?

In onze regio is HDSR zowel “Aanspreekpunt” als “Samenroeper”. Lastig is dat ons beheergebied niet 1:1 overeenkomt met de BGT Regio-indeling. Hierdoor vallen sommige gemeenten die voor ons de BGT inmeten in een andere BGT-regio. Met als gevolg dat zij soms voor meerdere overleggen kunnen worden uitgenodigd.

We proberen iedereen aangehaakt te houden, maar daarbij te voorkomen dat organisaties onnodig veel regiobijeenkomsten hoeven bij te wonen. Uiteraard zijn er ook op individueel niveau contacten met andere bronhouders; We evalueren individueel met ieder gemeente de samenwerking en stellen die waar nodig bij. Ook de specifieke gevallen bespreken wij / stemmen wij af met de individuele bronhouders / gemeenten.

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

Wij gebruiken de BGT als basiskaart bij een veelheid aan toepassingen, al dan niet in combinatie met andere datasets. Daarnaast gebruiken wij de BGT als controle voor ons Beheerregister en vice versa.

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven! Zo kan het interessant zijn om met andere bronhouders te bespreken hoe je objecten registreert of problemen oplost, om zo te zorgen voor een uniforme BGT.

Voorgaande bijdragen in deze rubriek zijn:

Oktober 21 - Roelof van der Wal,  Provincie Groningen

September 21 - Roelof Boekhold, Prorail

Augustus 21 - Arjan Levinga, RWS en Jan Bruijn, SVB-BGT

Juli 21 - Jelle Gulmans, Provincie Noord-Holland