April 2022

Deze maand vijf vragen aan Bert Huis, werkzaam als adviseur geo-informatie bij RVO. Bert is lid van het Bronhouders Overleg. Te bereiken op: bert.huis@rvo.nl

Bert Huis

 

Vraag 1: Hoe organiseren jullie de bijhouding van de BGT?

De bijhouding van de BGT verloopt bij RVO volgens meerdere sporen. Als relaties hun percelen jaarlijks intekenen, hebben zij de gelegenheid om mutaties of correcties aan te geven. RVO beoordeelt  en verwerkt deze signalen obv bijbehorende luchtfoto’s. Daarnaast heeft RVO een extern bedrijf ingeschakeld dat jaarlijks mutaties opspoort. En vanaf 2023 gaat RVO ook gebruik maken van temporele satellietbeelden om mutaties in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en de ingangsdatum te registreren. De geometrische verwerking zal pas kunnen  plaatsvinden als de juiste luchtfoto beschikbaar is.

Vraag 2: Welke kwaliteits- en ICT aspecten vinden jullie belangrijk?

Voor RVO is de juiste en actuele geometrie van het perceel van het allergrootste belang. Omdat onze relaties de intekening van hun bedrijfspercelen hier op baseren. Efficiënte en snelle (ict-)procedures ondersteunen het proces. Elke afwijking van de werkelijkheid, en het gaat daarbij om vaak om vierkante meters, leidt tot frustratie bij relaties, juridische procedures en achteraf uit te voeren correcties door RVO.

Vraag 3: Hoe organiseren jullie de samenwerking met de andere bronhouders?

RVO heeft de afgelopen jaren veel en snel mutaties en correcties moeten verwerken om haar referentie percelen bestand  te harmoniseren met de BGT. RVO heeft daarom diverse bronhouders gevraagd te helpen. Hierdoor heeft RVO intensief contact gehad met andere bronhouders. Naast  gebruik te maken van de voorgeschreven procedures zijn hiervoor ook aanvullende afspraken gemaakt. Nu landschapselementen (LE), aangrenzend aan landbouwpercelen, vanaf 2023 ook subsidiabel worden in het Europese landbouwbeleid, moet RVO daarvoor versneld een kwaliteitsslag op de LE in de BGT uitvoeren. Ook hiervoor wordt de hulp van andere bronhouders gevraagd. Komende maand organiseert RVO ism SVB-BGT hiervoor een Webinar en enquête.

Vraag 4: Hoe wordt de BGT gebruikt binnen jouw organisatie?

RVO gebruikt de BGT als basis voor de uitvoering van EU-, Mest- en Natuurwetgeving. Hiervoor beschikt RVO over een bestand met referentiepercelen dat 1 op 1 wordt afgeleid van de BGT. Agrarisch ondernemers en natuurbeheerders tekenen op deze referentielaag de percelen in die onder hun bedrijf vallen. RVO beschikt en betaalt dus obv ingetekende BGT-oppervlakten. Daarom is actualiteit en kwaliteit heel belangrijk voor ons en onze doelgroep.

Vraag 5: Wat is jouw boodschap voor BGT-Nederland?

De BGT is het fundament voor de locatie gebonden informatievoorziening in Nederland. Ontstaan uit een prachtige samenwerking van organisaties en mensen die deze visie delen en hier hun schouders onder zetten. In de volgende fase van kwaliteitsverbetering en beheer blijven we elkaar nodig hebben en moeten we elkaar blijven opzoeken. Het oog gericht op een gezamenlijke visie.

 

Voorgaande bijdragen in deze rubriek zijn:

Maart 22 - Edo op den Dries, gemeente Barneveld

November/December 21 - Olaf Lem, HDSR

Oktober 21 - Roelof van der Wal,  Provincie Groningen

September 21 - Roelof Boekhold, Prorail

Augustus 21 - Arjan Levinga, RWS en Jan Bruijn, SVB-BGT