April 2022

Annemarie van Gelder, Rijkswaterstaat te bereiken op Annemarie.van.Gelder@rws.nl.

Annemarie van Gelder

Mijn naam is Annemarie van Gelder, ik ben sinds maart 2022 lid van het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) en dossierhouder van BGT kwaliteit.

Ik vertegenwoordig Rijkswaterstaat in het OOB, bij het maken van afspraken, samen met andere bronhouders, over de BGT. In het OOB hecht ik belang aan de praktische uitvoering van het BGT-beleid en de advisering aan het Bronhouders Overleg (BO) over inhoudelijke uitdagingen. Een voorbeeld van een operationele vraag, die onlangs in het OOB is behandeld, is de verwerking van de landschapselementen van het RVO.

De BGT speelt een belangrijke rol in de werkprocessen bij overheden en private organisaties. Tevens wordt de BGT steeds belangrijker bij maatschappelijke opgaves zoals de energietransitie, woningbouw en klimaatadaptatie. Dit kan alleen als de kwaliteit van de BGT op orde is. In het BGT kwaliteit bronhouders overleg maken we afspraken over indicatoren. En we voeren analyses uit, die de bronhouders kunnen gebruiken om de kwaliteit van de BGT te optimaliseren.

Ik heb geodesie gestudeerd in Delft en ben toen direct als geodetisch adviseur bij Anthea (toen nog Oranjewoud) begonnen. Via omzwervingen in de IT ben ik weer in het geodetische werkveld terecht gekomen als coördinator bij Rijkswaterstaat, op de afdeling die verantwoordelijk is voor de inwinning en toetsing van geo-data.

Samen met mijn man en 3 dochters woon ik in Wassenaar. Een heerlijke plek dicht bij de duinen, waar ik regelmatig hardloop. Verder speel ik graag tennis en houd ik van lezen en reizen.

Maart 2022 - Vincent Janssen, Rijkswaterstaat, lid Bronhoudersoverleg

November 2021 - René Verhage, Unie van Waterschappen, lid Bronhoudersoverleg

Oktober 21 - Kees Brondijk, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, voorzitter Operationeel Overleg Bronhouders

September 21 - Heidi van der Vloet, Gemeente Eindhoven, voorzitter Bronhoudersoverleg

Augustus 21 - Kevin van Dijk, RVO, lid van het Operationeel Overleg bronhouders

Juli 21 - Janneke de Zwaan, VNG, portefeuillehouder kwaliteit in Bronhoudersoverleg