Augustus 2021

Kevin van Dijk, RVO. Te bereiken op: kevin.vandijk@rvo.nl of via het e-mail-adres: bgtleveringen@rvo.nl

Mijn naam is Kevin van Dijk en ik ben werkzaam voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van LNV en daarmee verantwoordelijk voor de taken als bronhouder in de BGT van alle begroeide terreindelen die in het kader van de Landbouwwet en Meststoffenwet worden geïdentificeerd. Ik ben werkzaam als Adviseur GEO-informatie, en in die rol hou ik me voornamelijk bezig met de implementatie van de BGT binnen RVO. Daarnaast schuif ik namens het Ministerie van LNV aan in het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) van het SVB-BGT.

RVO is druk bezig om de BGT te implementeren in onze dagelijkse processen. Op dit moment wordt naast de BGT een eigen register bijgehouden waarin alle landbouwpercelen zijn gekarteerd en driejaarlijks worden geactualiseerd. Dit register wordt vervangen door de geometrieën uit de BGT. Het is de doelstelling dat de uitbetaling van de landbouwsubsidies voor alle agrariërs in Nederland  bij aanvang van het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2023 gebaseerd zijn op de BGT. Om relaties in de agrarische sector bekend te maken met de nieuwe grenzen uit de BGT heeft RVO de BGT-check ontwikkeld. Dit is een applicatie waarin de agrariër kan controleren of de BGT-grenzen juist zijn. De agrariër kan de dialoog aan gaan met een medewerker van RVO om fouten in de BGT op te sporen. Wordt er een terechte fout geconstateerd, dan zal deze door RVO worden aangepast in de BGT.

De kwaliteit en actualiteit van de BGT is voor RVO en zijn achterban heel erg belangrijk. Een mutatie die nog niet verwerkt is in de BGT zal direct consequenties hebben voor de hoogte van de landbouwsubsidie van een agrariër. Daarom maken we gebruik van automatische mutatieherkenning en werken er dagelijks circa 20 mensen binnen RVO aan de bijhouding van de BGT. RVO streeft er naar om goed bereikbaar en zichtbaar te zijn voor collega-bronhouders om samen zaken af te stemmen en eventuele problemen op te lossen. Ten slotte werken wij ook veel samen met andere bronhouders om geconstateerde mutaties samen te (laten) verwerken in de BGT.

Juli 21 - Janneke de Zwaan, VNG, portefeuillehouder kwaliteit in Bronhoudersoverleg