September 2021

Heidi van der Vloet, Gemeente Eindhoven. Te bereiken op: h.vd.vloet@eindhoven.nl.

Mijn naam is Heidi van der Vloet, ik ben voorzitter van het Bronhoudersoverleg van SVB-BGT.

Als voorzitter breng ik de vertegenwoordigers van de bronhouders bij elkaar en zoek ik naar mogelijkheden om tot één gedragen standpunt te komen in zaken die ons als bronhouders allemaal aan gaan. Het geeft mij veel energie om te zien hoe we met 7 heel verschillende organisaties samen werken aan één 'BGT-huis'. Mijn voorzittersrol vervul ik onafhankelijk, maar dat neemt niet weg dat mijn gemeente-hart zich soms uitspreekt in onze overleggen.

Bij de gemeente Eindhoven ben ik coördinator op de afdeling Geo-informatie, data en kwaliteit. Onze afdeling verzorgt de geo-informatievoorziening voor de hele gemeente, verzorgt de inventarisatie en classificatie van data in het algemeen, stelt open data beschikbaar en  controleert de kwaliteit van de werken in de openbare ruimte. Hierbij stuur ik het team Geo en Data aan: als er nieuwe projecten op de afdeling landen coördineer ik de taken, ik houd innovaties in de gaten en zie kansen, en zorg er voor dat iedereen op een prettige manier kan samenwerken.

Ik ben vanaf de opbouw bij de Eindhovense BGT betrokken geweest als projectleider voor de implementatie en werk veel samen met mijn collega's die dagelijks bezig zijn met het beheer van de BGT. Hierdoor kan ik me goed verplaatsen in de uitdagingen die de BGT brengt voor mijn collega's. Op dit moment leggen we de laatste hand aan het automatisch berichtenverkeer tussen de BGT en de BOR-systemen. Het koppelvlak met BAG werkt al een tijdje bij ons. We hebben zojuist een groot kwaliteitsproject afgerond waarbij BGT, BAG en WOZ in samenhang met elkaar volledig op orde zijn gemaakt. Er loopt momenteel een pilot met mutatiesignalering met AI.

De BGT is als een stevige woning: de Stichting SVB-BGT zette het fundament neer en zorgt dat iedereen zich aan de bouwtekening houdt, maar de bronhoudende organisaties bouwen samen het huis en onderhouden het. We zijn een flink eind gekomen vanaf de GBKN en dat is grotendeels te danken aan het doorzettingsvermogen van al die BGT-collega's bij de bronhoudende organisaties. Zij vormen dan ook het hart van de BGT-bronhouderscommunity.

Naast het professionele leven is er natuurlijk nog veel meer: ik woon in een Brabants dorp, houd van chaostuinieren, zing in een popkoor, wandel, lees en handwerk graag en haal waaghalzerij uit, als dat zo uitkomt.

Augustus 21 - Kevin van Dijk, RVO, lid van het Operationeel Overleg bronhouders

Juli 21 - Janneke de Zwaan, VNG, portefeuillehouder kwaliteit in Bronhoudersoverleg