November 2021

René Verhage, Unie van Waterschappen Te bereiken op rverhage@uvw.nl.

Mijn naam is René Verhage en op dit moment (tijdelijk) deelnemer aan het Bronhouders Overleg namens de Unie van Waterschappen.

Ik loop al enige tijd rond in het waterschapswerldje. In de jaren 0 was ik actief als bestuurslid van het “Overleg Gebruikers Topografie”. Een beetje vergelijkbaar als de community van de SVB-BGT. Dat overleg was soms de luis in de pels van het Kadaster bij de overgang van de analoge GBKN naar de digitale GBKN en soms samen met het Kadaster op weg naar nieuwe digitale toepassingen.

In de jaren 10 ben ik ook actief geweest in het Bestuur van de Stichting GBKN Utrecht en later het bestuur van het Landelijk Samenwerking Verband GBKN namens de Unie van Waterschappen. Ik herinner me nog de discussie over de verdeelsleutels en de exacte inhoud, immers de leidingbeheerders waren vooral geïnteresseerd in kant insteek (want tot die lijn kun je nog kabels leggen) en de waterschappen uiteraard in kant water. Soms een vierkante strijd, maar altijd kwamen we er samen wel uit.

Ik ben de waterschapswereld ingerold als GIS-deskundige in Zeeuws Vlaanderen en via Afdelingshoofd Informatiemanagement bij Vallei en Veluwe ben ik de afgelopen periode vooral actief geweest als delivery Manager bij het Waterschapshuis.

Op dit moment werk ik als Beleidsadviseur Digitale Overheid bij de Unie van Waterschappen en volg een opleiding Digitale Transformatie in de Publieke Sector aan de Universiteit van Twente. Een onderwerp waar ik mij de komende tijd op wil gaan storten. Samenwerken loopt daarbij als een rode draad door mijn carrière, het is niet voor niets dat ik ooit afgestudeerd ben en gewerkt heb op het terrein van de Ontwikkelingssamenwerking.

Als hobby loop ik marathons (het liefst in Japan) en mijn twee dochters doen aan plantjes (landschapsinrichting) en beestjes (diergeneeskunde).

Oktober 21 - Kees Brondijk, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, voorzitter Operationeel Overleg Bronhouders

September 21 - Heidi van der Vloet, Gemeente Eindhoven, voorzitter Bronhoudersoverleg

Augustus 21 - Kevin van Dijk, RVO, lid van het Operationeel Overleg bronhouders

Juli 21 - Janneke de Zwaan, VNG, portefeuillehouder kwaliteit in Bronhoudersoverleg