Oktober 2021

Kees Brondijk, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Te bereiken op k.brondijk@dewoldenhoogeveen.nl

Mijn naam is Kees Brondijk, ik ben voorzitter van het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB)

Als voorzitter ben ik het aanspreekpunt voor het OOB en leid ik de vergaderingen. In mijn functie ben ik niet neutraal maar heb ik 1 van de vier gemeentelijke stemmen. Samen met mijn mede OOB-collega’s kijken we naar de praktische uitvoering van het BGT-beleid. Wij kijken met de ogen van de beheerders (wat we zelf zijn) naar hoe iets moet worden uitgevoerd.  Zijn de werklijsten en dashboards werkbaar.

Alle problemen die met het beheer van de BGT te maken hebben en die boven het niveau van de regio uit stijgen en een landelijk karakter hebben worden door ons besproken.

Wij krijgen de vragen zowel vanuit het bronhouders overleg als van alle beheerders en bronhouders

Bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen ben ik BGT Beheerder. Ik ziet dus zelf bovenop de praktijk. Ik ben vanaf het begin bij de opbouw en de conversie naar de BGT betrokken geweest.  Daardoor goed op de hoogte van de genomen beslissingen. Het is een mooie uitdaging om er samen met mijn collega’s voor te zorgen dat onze BGT actueel blijft.

We hebben al een tijd een koppeling tussen de BGT en BAG. De koppeling met de BOR zit in de laatste fase. De koppeling draait en we zijn nu bezig om de laatste verschillen in de geometrie en de objectdata op te lossen. Hierbij is de BGT leidend in de geometrie en de BOR in de objectdata. Deze koppeling is de volgende stap om de mutaties gestructureerd binnen te krijgen en te verwerken.

Het BGT-beheer valt onder het Team Geo-Informatie die ook de WKPB en BRO beheren.  Ook doen wij voor grondzaken alle meetwerkzaamheden. Onze eigen landmeters zorgen voor al het meetwerk. Het team Geo-Informatie valt onder een afdeling waarin ook de BAG, WOZ, Makelaar beheer en het archief vallen. Hierdoor hebben we korte lijnen en is er een prettige samenwerking. We zitten in de gebouwen ook bij elkaar.

Mijn jaren ervaring probeer ik mee te nemen in het OOB.

Naast het werk ben ik al 12 jaar actief als Assistent-Scheidsrechter bij de KNVB in District  Noord-Oost. Ook ben ik daar als actief als coach voor andere assistenten.

Ook hier dus kennis doorgeven.

Eerdere edities van deze rubriek zijn:

September 21 - Heidi van der Vloet, Gemeente Eindhoven, voorzitter Bronhoudersoverleg

Augustus 21 - Kevin van Dijk, RVO, lid van het Operationeel Overleg bronhouders

Juli 21 - Janneke de Zwaan, VNG, portefeuillehouder kwaliteit in Bronhoudersoverleg